To jest archiwalna wersja strony!

Zamieszczone na niej tresci moga być zdezaktualizowane.

Aktualna strona znajduje się pod adresem:

www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl


ZAWIADOMIENIE
Wprowadzenie: Jolanta Krupińska   
13.08.2018.

Zawiadamiam, że w dniu 16 sierpnia 2018 r. o godz. 9.00 w sali obrad Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca /II piętro/ odbędzie się XLIII Sesja Rady Gminy.

Porządek obrad:

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej XLII Sesji Rady Gminy.

2. Informacja Powiatowego Urzędu Pracy - Filia w Słomnikach dotycząca różnych form wspierania osób bezrobotnych.

3. Informacja Wójta Gminy i Przewodniczących Komisji o pracy między sesjami.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.

6. Zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2022.

7. Interpelacje i zapytania Radnych.

8. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

 

/-/ mgr Małgorzata Doniec
Przewodnicząca Rady Gminy
Kocmyrzów-Luborzyca

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »