To jest archiwalna wersja strony!

Zamieszczone na niej tresci moga być zdezaktualizowane.

Aktualna strona znajduje się pod adresem:

www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl


XLII Sesja Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
13.07.2018.

W czwartek 12 lipca 2018 r. w sali obrad Urzędu Gminy odbyła się XLII Sesja Rady Gminy. Sesja rozpoczęła się, zgodnie z obowiązującymi procedurami, od przyjęcia porządku obrad oraz zatwierdzenia protokołu, z poprzedniej XLI Sesji Rady.

W pierwszym, realizowanym tego dnia punkcie porządku obrad, głos zabrał Wójt Gminy pan Marek Jamborski, który w swoim wystąpieniu przedłożył zebranym szczegółową informację o pracy w okresie pomiędzy XLI a XLII Sesją Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Kolejnym punktem obrad było wystąpienie pani Łucji Nagacz – Przewodniczącej Komisji Planowania i Inicjatyw Społecznych, która przedstawiła zebranym informację o przebiegu spotkania z władzami Powiatu Krakowskiego oraz kierownictwem Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego,jakie członkowie Komisji wraz z Przewodniczącą Rady Gminy panią Małgorzatą Doniec odbyli się 11 lipca br. Tematyka ww. spotkania dotyczyła, jak poinformowała pani Ł. Nagacz inwestycji na drogach powiatowych w naszej gminie oraz szerokiego spektrum działań, których celem jest wzrost bezpieczeństwa użytkowników tychże dróg.

Następnym punktem realizowanego porządku obrad było podjęcie przez Radę Gminy Kocmyrzów-Luborzyca uchwały w sprawie przyjęcia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Radni, po wysłuchaniu informacji dotyczącej przebiegu prac nad przygotowaniem planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, przedstawionej przez Wójta Gminy pana Marka Jamborskiego oraz panią Ewę Goras, głównego projektanta planu, reprezentującą Krajowy Instytut Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa, jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.

Kolejną podjętą na czwartkowej Sesji Rady Gminy uchwałą, była uchwała dotycząca wyrażenie zgody na nabycie nieruchomości zajętej pod drogę gminną w miejscowości Goszyce. XLII Sesję Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca zgodnie z obowiązującym porządkiem obrad zakończyły interpelacje i zapytania Radnych, Sołtysów oraz obecnych na Sesji mieszkańców gminy i omówienie spraw bieżących i wolne wnioski.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »