To jest archiwalna wersja strony!

Zamieszczone na niej tresci moga być zdezaktualizowane.

Aktualna strona znajduje się pod adresem:

www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl


Spotkanie Wójtów i Burmistrzów 41 gmin małopolskich w Baranówce.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
10.07.2018.

We wtorek 10 lipca br., w siedzibie Centrum Kultury i Promocji w Baranówce, odbyło się spotkanie Wójtów i Burmistrzów 41 gmin małopolskich zaangażowanych w realizację wspólnego projektu pn. „Partnerski projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla Gmin Województwa Małopolskiego”, którego liderem jest gmina Kocmyrzów-Luborzyca.

Podczas spotkania, któremu przewodniczył Wójt naszej gminy pan Marek Jamborski, omówione zostały bieżące sprawy organizacyjno – finansowe dotyczące realizacji projektu. Jego uczestnicy określili m.in. harmonogram realizacji projektu, zasady przygotowania i organizacji postępowania przetargowego, które umożliwią wyłonienie wykonawcy ww. zadania. Poniżej przedstawiamy Państwu podstawowe informacje dotyczące „Partnerskiego projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla Gmin Województwa Małopolskiego”, ze szczególnym uwzględnieniem danych dotyczących Gminy Kocmyrzów-Luborzyca:

„Partnerski projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla Gmin Województwa Małopolskiego”

Działanie 4.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii
Poddziałanie: 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego
Ilość Gmin uczestniczących w projekcie: 41
Lider Projektu: Gmina Kocmyrzów-Luborzyca
Całkowita wartość projektu: 68 991 097,56 zł.
Wartość przyznanego dofinansowania: 36 156 392,49 zł.
Ilość wszystkich instalacji w projekcie: 3796, tj:

  • 2395 instalacji fotowoltaicznej, w tym gmina Kocmyrzów-Luborzyca - 174,
  • 969 instalacji kolektorów, w tym gmina Kocmyrzów-Luborzyca - 67,
  • 156 pomp ciepła na cele CWU (ciepła woda użytkowa), w tym gmina Kocmyrzów-Luborzyca - 5
  • 171 pomp ciepła na cele CWU i CO (ciepła woda użytkowa i centralne ogrzewanie), w tym gmina Kocmyrzów-Luborzyca - 9
  • 105 kotłów opalanych biomasą w postaci pellet, w tym gmina Kocmyrzów-Luborzyca - 8

Zdjęcia: Jacek Kaczmarczyk

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »