To jest archiwalna wersja strony!

Zamieszczone na niej tresci moga być zdezaktualizowane.

Aktualna strona znajduje się pod adresem:

www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl


Projekt "Budowa parkingów Parkuj i jedź" wybrany do dofinansowania
Wprowadzenie: Iwona Nowak   
04.07.2018.

Projekt pn. "Budowa parkingów "parkuj i jedź" zlokalizowanych przy stacjach kolejowych wzdłuż linii Kraków-Miechów-Warszawa oraz w centrum Gminy Kocmyrzów-Luborzyca" wybrany do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020; Działanie 4.5 Niskoemisyjny transport miejski; Poddziałanie 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski - ZIT.

Z końcem czerwca br. rozpoczęła się budowa parkingów P&R w terenie, przy stacjach PKP w Baranówce i Łuczycach. Jeśli pogoda będzie sprzyjać prace budowlane przebiegać będą planowo i jesienią podróżni będą mogli korzystać z nowych parkingów. Dzięki instalacji monitoringu i oświetlenia będzie to bezpieczne miejsce na pozostawienie samochodu czy innego środka lokomocji i kontynuowanie podróży koleją.

Koszty robót budowlanych po przetargu kształtują się następująco:

Parking przy stacji PKP w Baranówce- koszt brutto wynosi 771 577, 25 zł. Koszt ten obejmuje:

- budowę na powierzchni 1 381m2 parkingu i chodników z kostki brukowej o gr. odpowiednio 10 cm i 6 cm (w tym 850 m2 odwodnienia terenu poprzez system paneli polipropylenowych),

- budowę oświetlenia i monitoring,

- montaż stojaków rowerowych krytych wiatą (15 stanowisk),

- założenie zieleni: 897 m2 trawnika i 100 sztuk nasadzeń,

- budowę zatoki K+R,

- budowę ogrodzenia panelowego o dł. 23 mb,

- montaż 6 szt. koszy na śmieci,

oraz wykonanie oznakowania pionowego i poziomego (w tym tablicy z regulaminem). Wykonane zostaną również wjazdy/zjazdy z drogi gminnej. Parking posiadał będzie 53 miejsca postojowe.

Parking przy stacji PKP w Łuczycach- koszt brutto wynosi 724 650,63 zł. Koszt ten obejmuje:

- budowę na powierzchni 1 562 m2 parkingu i chodników z kostki brukowej o gr. odpowiednio 10 cm i 6 cm (w tym 776 m2 odwodnienia terenu poprzez system paneli polipropylenowych),

- budowę oświetlenia i monitoring,

- montaż stojaków rowerowych krytych wiatą (15 stanowisk),

- założenie zieleni: 2 316 m2 trawnika i 120 sztuk nasadzeń,

- budowę zatoki K+R,

- montaż 6 szt. koszy na śmieci,

oraz wykonanie oznakowania pionowego i poziomego (w tym tablicy z regulaminem). Wykonane zostaną również wjazdy/zjazdy z drogi gminnej. Parking posiadał będzie 53 miejsca postojowe.

W ramach dofinansowania projektu obejmującego swoim zakresem przedmiotowe parkingi, 85% kosztów budowy pokrytych zostanie z funduszu pomocowego Unii Europejskiej (EFRR) tak, że udział z budżetu gminy sięgnie zaledwie 15%.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »