To jest archiwalna wersja strony!

Zamieszczone na niej tresci moga być zdezaktualizowane.

Aktualna strona znajduje się pod adresem:

www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl


GOPS realizuje projekt "Stawiam na rozwój"
Wprowadzenie: Iwona Nowak   
02.07.2018.

Złożony przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej projekt „Stawiam na rozwój" uzyskał pozytywną ocenę formalno-merytoryczną i został umieszczony na liście projektów wybranych do dofinansowania. Projekt ten został złożony w odpowiedzi na konkurs do Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości i został pozytywnie oceniony pod względem zgodności z kryteriami wyboru projektów, zatwierdzonymi przez Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Spełnił on wszystkie w/w kryteria i został umieszczony na liście projektów zakwalifikowanych do dofinansowania.

Wartość projektu pochodząca ze środków Unii Europejskiej wynosi: 570 738 zł.

Celem projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa 48 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z gminy Kocmyrzów-Luborzyca poprzez zapewnienie im kompleksowego wsparcia w zakresie wypełniania ról społecznych, planowania kariery i podnoszenia kwalifikacji społeczno-zawodowych, co w efekcie doprowadzi do podniesienia i utrzymania kompetencji społecznych. W projekcie wezmą udział osoby dotknięte ubóstwem, doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego, pozostające poza rynkiem pracy ze względu na niskie lub zdezaktualizowane kwalifikacje zawodowe, niepełnosprawne, bezradne życiowo.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »