To jest archiwalna wersja strony!

Zamieszczone na niej tresci moga być zdezaktualizowane.

Aktualna strona znajduje się pod adresem:

www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl


Powołanie Gminnej Rady Seniorów
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
22.06.2018.
Na Sesji Rady Gminy Kocmyrzów – Luborzyca w dniu 22 czerwca 2018 r. została podjęta uchwała o powołaniu Gminnej Rady Seniorów. Gminna Rada Seniorów to nowy organ o charakterze doradczym, konsultacyjnym i inicjatywnym, który jak sama nazwa wskazuje, ma reprezentować środowiska osób starszych oraz podmiotów działających na ich rzecz. Instytucja Rady Seniorów ma służyć aktywizacji grupy osób starszych, zwiększeniu ich zaangażowania w życie społeczne oraz kształtowaniu postaw obywatelskich. Powołanie Gminnej Rady Seniorów ma pozwolić skuteczniej przedstawiać możliwości, oczekiwania i potrzeby osób starszych wobec władz lokalnych. Wraz z podjętą uchwałą, został również nadany statut, który wskazuje sposób wyboru członków Rady Seniorów i określa zasady jej działania. Po uprawomocnieniu się uchwały, Wójt Gminy zarządzi wybory według zasad określonych w statucie.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »