To jest archiwalna wersja strony!

Zamieszczone na niej tresci moga być zdezaktualizowane.

Aktualna strona znajduje się pod adresem:

www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl


Projekt pn.: Budowa parkingów "parkuj i jedź" - wybrany do dofinansowania
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
19.06.2018.

Projekt pn „ Budowa parkingów „parkuj i jedź” zlokalizowanych przy stacjach kolejowych wzdłuż linii Kraków-Miechów-Warszawa oraz w centrum Gminy Kocmyrzów-Luborzyca” – wybrany do dofinansowania

Projekt wnioskowany o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020; Działanie 4.5 Niskoemisyjny transport miejski; Poddziałanie 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski - ZIT

Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 16 marca 2018 roku podjął Uchwałę Nr 398/181 o wybraniu do dofinansowania projektu nr RPMP.04.05.01-12-1027/17 dotyczącego budowy parkingów „parkuj i jedź” na terenie naszej gminy.
W dniu 10 maja 2018 roku złożyliśmy wszelkie dokumenty konieczne do podpisania umowy o dofinansowanie. Z pozyskanych informacji od IZ wynika, iż po pozytywnej weryfikacji złożonych dokumentów umowa o realizację projektu z Województwem Małopolskim została przygotowana do podpisu. Spodziewamy się, iż podpisanie umowy nastąpi do końca bieżącego miesiąca.

Z końcem czerwca br rozpoczną się również roboty budowlane w terenie przy stacjach PKP w Baranówce i Łuczycach.

  • Baranówka - projekt zagospodarowania terenu: PDF, 924 kB
  • Kocmyrzów - projekt zagospodarowania terenu: PDF, 1212 kB
  • Łuczyce - projekt zagospodarowania terenu: PDF, 844 kB
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »