To jest archiwalna wersja strony!

Zamieszczone na niej tresci moga być zdezaktualizowane.

Aktualna strona znajduje się pod adresem:

www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl


60 lat Ochotniczej Straży Pożarnej w Łososkowicach
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
13.06.2018.

Niedziela 10 czerwca 2018 r. była wyjątkowym dniem dla jednostki OSP Łososkowice, która tego to właśnie dnia świętowała Jubileusz 60-lecia swojego istnienia. Uroczystości w Łososkowicach rozpoczął przemarsz pocztów sztandarowych i pododdziałów zaprzyjaźnionych jednostek OSP, który prowadził Komendant Gminny ZOSP Gminy Kocmyrzów – Luborzyca druh Andrzej Szwajca. W przemarszu tym uczestniczyli druhowie i poczty sztandarowe jednostek OSP z gminy Kocmyrzów -Luborzyca (Czulice, Głęboka, Karniów, Goszyce, Goszcza, Łuczyce, Marszowice, Maciejowice, Rawałowice, Skrzeszowice oraz obchodząca jubileusz jednostka OSP Łososkowice), a także poczty sztandarowe jednostek OSP z Trątnowic, Niedźwiedzia, Biórkowa Wielkiego, Biórkowa Małego, Polekarcic i Przesławic. Oprawę muzyczną zapewniła strażacka orkiestra „Skrzeszowianka” ze Skrzeszowic. Po zakończonym przemarszu Komendant Gminny ZOSP druh Andrzej Szwajca złożył druhowi Leszkowi Ziębie – Wiceprezesowi Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP meldunek o gotowości pododdziałów do rozpoczęcia uroczystości.

W dalszej części jubileuszowych uroczystości, obecny w Łososkowicach, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego pan Wojciech Kozak wraz radnymi Sejmiku Wojewódzkiego dr nauk medycznych panem Wojciechem Skuchą oraz panem Adamem Domagałą uhonorowali OSP w Łososkowicach nadanym jej przez samorząd Województwa Małopolskiego Medalem „Polonia Minor”,wyróżnieniem którym honorowane są instytucje i osoby, które rozpowszechniają idee samorządności. Odznaczenie to jest także specjalnym wyróżnieniem za działalności na rzecz Małopolski. Medal ten pan Marszałek przekazał na ręce druha Krzysztofa Malika, zastępującego tego dnia Prezesa OSP Łososkowice druha Jacka Płaszewskiego.

Po zakończeniu tej uroczystej ceremonii odprawiona została przez księdza Bogusława Zająca – proboszcza parafii w Prusach, kapelana Gminnego ZOSP Gminy Kocmyrzów – Luborzyca oraz księdza Wawrzyńca Guta – proboszcza parafii w Biórkowie Wielkim uroczysta, koncelebrowana Msza święta w intencji strażaków z Łososkowic. Tuż po zakończonym nabożeństwie obecni na jubileuszowych uroczystościach Goście i mieszkańcy Łososkowic wysłuchali historii jednostki strażackiej, działającej w tej miejscowości. Kolejnym, jakże ważnym punktem obchodów 60 – lecia OSP Łososkowice, była dekoracja sztandaru tej jednostki, przez druha Leszka Ziębę – Wiceprezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP, Honorowym Srebrny Medalem przyznanym jednostce w Łososkowicach Uchwałą Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej za zasługi, jakie włożyła ona w umocnienie ochrony przeciwpożarowej w naszej Gminie. Po uhonorowaniu całej strażackiej społeczności Łososkowic, przyszedł czas na wyróżnienia indywidualne. Honorowym Medalem im. Bolesława Chomicza, nadawanym przez Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP został druh Krzysztof Malik, któremu Medal wręczył pułkownik Adam Domagała – radny Sejmiku Województwa Małopolskiego, a zarazem członek Zarządu Głównego Związku OSP RP.

Ponadto w niedzielę 10 czerwca 2018 r., w Łososkowicach wyróżnieni zostali:

 

 • Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa oraz Honorowymi Odznakami za Wysługę Lat:
  • druh Ryszard Senderski oraz odznaka za LX - letnią działalność
  • druh Tadeusz Nadolski oraz odznaka za LX - letnią działalność
  • druh Stanisław Kowalczyk oraz odznaka za LV letnią działalność
  • druh Szczepan Słaboński oraz odznaka za XLV - letnią działalność
  • druh Jacek Plaszewski oraz odznaka za XL - letnią działalność
  • druh Robert Senderski oraz odznaka za XXXV - letnią działalność
  • druh Jan Przybyszewski oraz odznaka za XXXV - letnią działalność
  • druh Andrzej Krzeczek oraz odznaka za XXXV - letnią działalność
 • Srebrnym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa oraz Honorowymi Odznakami za Wysługę Lat:
  • druh Tadeusz Haber
  • druh Marek Mazurek oraz odznaka za XL - letnią działalność
  • druh Marek Przewoźniak oraz odznaka za XL - letnią działalność
  • druh Edward Ziółek oraz odznaka za XXV - letnią działalność
  • druh Tomasz Blitek oraz odznaka za XXV - letnią działalność
  • druh Marek Sprynca oraz odznaka za XX - letnią działalność
  • druh Jarosław Guzik oraz odznaka za XV - letnią działalność
  • druhna Joanna Płaszewska oraz odznaka za X - letnią działalność
 • Brązowym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa oraz Honorowymi Odznakami za Wysługę Lat:
  • druh Tomasz Przewoźniak oraz odznaka za X - letnią działalność
  • druh Damian Łój oraz odznaka za X - letnią działalność
  • druh Adam Krzeczek oraz odznaka za X - letnią działalność
  • druh Tomasz Krzeczek oraz odznaka za X - letnią działalność
  • druh Radosław Żurek oraz odznaka za X - letnią działalność
  • druh Paweł Przybyszewski oraz odznaka za X - letnią działalność
  • druh Piotr Przybyszewski oraz odznaka za X - letnią działalność
 • Honorowymi Odznakami za Wysługę Lat zostali wyróżnieni ponadto:
  • LX Lat Służby - druh Stanisław Rojek
  • XV Lat Służby - druh Krzysztof Malik
  • X Lat Służby - druh Marcin Malik
  • V Lat Służby – druhowie Hubert Senderski, Michał Gorczyca, Tomasz Kopeć, Krystian Dej, Szymon Dej, Adrian Dej i Bartłomiej Wierzban.

Wymienionym druhom wyróżnienia wręczali: Radny Sejmiku Małopolskiego płk Adam Domagała, Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, a zarazem Prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP druh Marek Jamborski, druh Leszek Zięba - Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP oraz druh Kazimierz Sady – Dyrektor Biura Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP.
Na zakończenie oficjalnej części uroczystości w Łososkowicach, z krótkimi wystąpieniami do wszystkich członków Ochotniczych Straży Pożarnych, a w szczególności druhów z Łososkowic zwrócili się kolejno: radny Sejmiku Adam Domagała, Wójt naszej gminy pan Marek Jamborski, druh Leszek Zięba, pani Łucja Nagacz – Zastępca Przewodniczącej Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, która po zakończeniu swojego wystąpienia przekazała druhom OSP Łosokowice w imieniu Rady Gminy specjalny okolicznościowy grawerunek ufundowany przez naszych Radnych z okazji tegorocznego Jubileuszu OSP Łososkowice, Przewodniczący Rady Gminy w Koniuszy pan Andrzej Nogieć oraz druh Kazimierz Sady. Jako ostatni głos zabrali Druhowie - Jubilaci, członkowie OSP Łososkowice, którzy specjalnym upominkiem uhonorowali druha Krzysztofa Malika. Jubileuszowe uroczystości w Łososkowicach zakończył koncert orkiestry dętej OSP Skrzeszowice „Skrzeszowianka”. Warto nadmienić, iż niedzielne uroczystości jubileuszowe w Łososkowicach zorganizowane zostały przy wsparciu finansowym samorządu Województwa Małopolskiego.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »