To jest archiwalna wersja strony!

Zamieszczone na niej tresci moga być zdezaktualizowane.

Aktualna strona znajduje się pod adresem:

www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl


Małopolski "Tele-Anioł" w naszej Gminie
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
09.06.2018.

Gmina Kocmyrzów-Luborzyca przystąpiła w roku bieżącym do realizowanego po raz pierwszy projektu "Małopolski Tele-Anioł" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
Po zgłoszeniu w maju br. udziału w projekcie , w dniu 6 czerwca 2018 r nastąpiło uroczyste podpisanie LISTU INTENCYJNEGO pomiędzy Marszałkiem Województwa Małopolskiego a Wójtem Gminy.

Zgodnie z wcześniejszymi informacjami znajdującymi się na stronie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - www.kocmyrzow-luborzyca.gopsinfo.pl - celem projektu jest poprawa jakości osób niesamodzielnych poprze realizację działań na rzecz rozwoju usług opiekuńczych i sąsiedzkich w miejscu zamieszkania oraz usług wykorzystujących nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne, ktore umożliwią osobom niesamodzielnym jak najdłuższe bezpieczne pozostanie w ich środowisku. Wsparcie skierowane jest do 10 000 niesamodzielnych mieszkańców Małopolski, którzy ze względu na wiek, stan zdrowia , niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego.
Województwo Małopolskie realizuje projekt w partnerstwie z Caritas Diecezji Kieleckiej oraz Stowarzyszeniem Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego z Suchej Beskidzkiej.
Nabór do projektu trwa w sposób ciągły a zakończenie projektu przewidzane jest na 31 stycznia 2021 r.

Wnioski do "Tele-Anioła" można składać samodzielnie , można też skorzystać z pomocy pracowników tutejszego GOPS, którzy pomogą zainteresowanym wypełnić prawidłowo wniosek , jak i przesłać go do właściwej instytucji.
Do chwili obecnej za pośrednictwem GOPS zostało przesłanych ponad 20 wniosków .

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »