To jest archiwalna wersja strony!

Zamieszczone na niej tresci moga by zdezaktualizowane.

Aktualna strona znajduje si pod adresem:

www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl


Ruszamy z naborem!
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
07.06.2018.


Dofinansowano ze rodkw Programu „Dziaaj Lokalnie” Polsko-Amerykaskiej Fundacji Wolnoci realizowanego przez Akademi Rozwoju Filantropii w Polsce

Stowarzyszenie Korona Pnocnego Krakowa rozpoczyna dziaania majce na celu uruchomienie naboru w ramach oglnopolskiego projektu Dziaaj Lokalnie. Poniej zamieszczamy informacje o projekcie, ktre uzyskalimy od Stowarzyszenia.

Z nieskrywan radoci pragniemy Pastwa poinformowa, e jestemy jedyn Lokaln Grup Dziaania w wojewdztwie maopolskim, nalecej do sieci Orodkw Dziaaj Lokalnie (ODL) objtej programem Dziaaj Lokalnie. Rozpoczynamy dziaania majce na celu uruchomienie naboru w ramach oglnopolskiego projektu Dziaaj Lokalnie (#DzialajLokalnie). Jest to program Polsko – Amerykaskiej Fundacji Wolnoci realizowany od 2000 roku przez Akademi Rozwoju Filantropii w Polsce. Chcemy poda ladem ODL z innych wojewdztw, czyli da moliwo zrealizowania naszym mieszkacom projektw, ktre przyczyni si do integracji mieszkacw oraz poprawy jakoci ich ycia. Chcemy zaktywizowa mieszkacw do podejmowania si realizacji ciekawych, kreatywnych i wanych dla nich inicjatyw.

Do kogo jest skierowany?

  • do organizacji pozarzdowych posiadajc osobowo prawn (z wyczeniem: Lokalnych Grup Dziaania, Lokalnych Grup Rybackich, Lokalnych Organizacji Turystycznych, zwizkw stowarzysze, fundacji skarbu pastwa i ich oddziaw, fundacji utworzonych przez partie polityczne, stowarzysze samorzdw lokalnych)
  • Do zarejestrowanych w ewidencji prowadzonej przez starost stowarzysze zwykych
  • Do oddziaw terenowych organizacji pozarzdowych (posiadajcych osobowo prawn)
  • Do grup nieformalnych, ktrych imieniu wniosek zoy organizacja pozarzdowa
  • Do grup nieformalnych wystpujcych z wnioskiem samodzielnie jako Inicjatywa Dziaaj Lokalnie
W konkursie mog wzi udzia organizacje i instytucje majce swoja siedzib i planuj prowadzi dziaania na jednej z wymienionych gmin. Gmina: Michaowice, Zielonki, Kocmyrzw-Luborzyca, Igoomia - Wawrzeczyce, Wielka Wie.

Co jest jego celem?
Jego celem jest aktywizacja mieszkacw maych miejscowoci wok rnych celw o charakterze wsplnego dobra, a take pomoc w budowaniu aktywnych lokalnych spoecznoci, ktrych czonkowie wsplnie definiuj problemy, starajc si im przeciwdziaa, bd agodzi ich skutki.

Jaka jest kwota dotacji?
W ramach programu Dziaaj Lokalnie bdziemy przyznawa dofinansowanie lokalnym organizacjom oraz inicjatywom obywatelskim, ktre inicjuj wspprac mieszkacw na rzecz wsplnego dobra. Proponowan kwot jest dotacja nieprzekraczajca 3000z plus dodatkowo obowizkowy wkad wasny 25% w tym minimum 5 % wkadu finansowego.
W ramach Programu wspierane bd granty na dziaania realizowane w zakresie kultury, edukacji, rozwoju oferty turystycznej, spraw spoecznych, rozwoju lokalnego, ochrony rodowiska i innych.

Zapraszamy serdecznie do zakadki Dziaaj Lokalnie na naszej stronie www.koronakrakowa.pl oraz facebooka Dziaaj Lokalnie Stowarzyszenie Korona Pnocnego Krakowa.

 
« poprzedni artyku   nastpny artyku »