To jest archiwalna wersja strony!

Zamieszczone na niej tresci moga być zdezaktualizowane.

Aktualna strona znajduje się pod adresem:

www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl


Szkody w uprawach i płodach rolnych spowodowane przez zwierzynę łowną.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
06.06.2018.

Od 1 kwietnia 2018 r., zgodnie z ustawą z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo łowieckie, wnioski o oszacowanie szkód wyrządzonych przez zwierzęta łowne w uprawach i płodach rolnych, położonych w obszarach obwodów łowieckich winny być składane do organu wykonawczego gminy właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkody.

Szkodę należy zgłosić na piśmie, niezwłocznie tj. w ciągu 3 dni od dnia stwierdzenia szkody w uprawach rolnych i płodach rolnych lub w terminie 14 dni w przypadku uszkodzeń w sadach z podaniem ilości uszkodzonych drzew.

Wykaz kół łowieckich na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca: PDF, 204 kB
Wykaz obwodów łowieckich: miip.geomalopolska.pl
Wzór wniosku o oszacowanie strat: PDF - 95 kB, DOC - 19 kB

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »