To jest archiwalna wersja strony!

Zamieszczone na niej tresci moga być zdezaktualizowane.

Aktualna strona znajduje się pod adresem:

www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl


Publiczna dyskusja dotycząca zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Gminy.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
30.05.2018.

W dniu 29 maja 2018r. w siedzibie urzędu gminy odbyła się publiczna dyskusja dotycząca zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Gminy Kocmyrzów – Luborzyca w związku z trwającym wyłożeniem do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dyskusję poprowadził Wójt Gminy - Marek Jamborski przy udziale autora projektu planu P. Ewy Goras. W dyskusji wzięli udział właściciele działek znajdujących się na terenie gminy Kocmyrzów – Luborzyca oraz pozostali zainteresowani.

Istotą przeprowadzonej dyskusji publicznej było umożliwienie każdemu jej uczestnikowi wyrażenie swojego poglądu, rozwianie wątpliwości oraz uściślenia informacji zawartych w rozwiązaniach przyjętych w projekcie procedowanego planu.
Zgodnie z dalszą procedurą wyłożenie projektu planu potrwa do 8 czerwca 2018r., codziennie pomiędzy godziną 11.00, a 14,00 na sali obrad tut. Urzędu (II piętro), osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do przedmiotu wyłożonego projektu zmiany planu do 22 czerwca 2018r.

 
następny artykuł »