To jest archiwalna wersja strony!

Zamieszczone na niej tresci moga być zdezaktualizowane.

Aktualna strona znajduje się pod adresem:

www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl


Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
29.05.2018.

Projekt pn: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca” – w trakcie realizacji. Instytucją Pośredniczącą w realizacji projektu jest Stowarzyszenie Metropolia Krakowska – projekt realizowany w formule Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Projekt objęty dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020; Działanie 4.3 : Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym Poddziałanie 4.3.1 : Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej - ZIT.

W związku z unieważnieniem przetargu na I etap realizacji termomodernizacji budynków na terenie naszej gminy został przeprowadzony kolejny przetarg. Wykonawca zadania w tej procedurze został wybrany, jednak warunki realizacji a zwłaszcza terminy które wcześniej podawaliśmy uległy zmianie, i tak: w bieżącym roku termomodernizacja budynków tj. Przedszkola Samorządowego w Dojazdowie, oraz Szkół Podstawowych w Goszczy i Maciejowicach objęta została wspólnym, planowanym terminem realizacji na koniec sierpnia 2018 r. W roku 2019 modernizowane będą remizy OSP w Goszczy i Łuczycach oraz świetlica wiejska w Zastowie.
Na bieżąco trwa rozliczenie ponoszonych wydatków.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »