To jest archiwalna wersja strony!

Zamieszczone na niej tresci moga być zdezaktualizowane.

Aktualna strona znajduje się pod adresem:

www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl


Wniosek o wsparcie finansowe na zagospodarowania terenu wokół stawu w miejsciowości Głęboka
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
29.05.2018.


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

„URZĄDZENIE TERENU WOKÓŁ STAWU ZLOKALIZOWANEGO NA DZIAŁCE NR 203/10 W MIEJSCOWOŚCI GŁĘBOKA POD FUNKCJĘ REKREACYJNĄ”

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER w zakresie poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. Nasza Gmina realizować będzie zadanie z pomocą funduszu Unii Europejskiej.

W grudniu 2017 roku został złożony wniosek o wsparcie finansowe realizacji operacji dotyczącej zagospodarowania terenu wokół stawu w miejscowości Głęboka pod funkcję rekreacyjną. W wyniku pozytywnej oceny projektu w dniu 22 maja 2018 roku Wójt Gminy Pan Marek Jamborski podpisał z Zarządem Województwa Małopolskiego umowę o przyznaniu pomocy finansowej z Unii Europejskiej.
Teren objęty operacją (0,1094 ha) jest niezabudowany i większą część zajmuje staw retencyjny (0,36 ha) po gruntownej konserwacji. W ramach zadania zaplanowano urządzenie przestrzeni wokół stawu na cele rekreacyjne tj. utwardzenie terenu kruszywem ogrodowym oraz w części teren zostanie ogrodzony. Zorganizowana zostanie również zieleń poprzez liczne nasadzenia, wykonanie rabat i zasiew trawy. Na istniejącym zadrzewieniu przeprowadzone zostaną prace konserwacyjne. Urządzenie terenu pod funkcję rekreacyjną pozwoli wykorzystać walory wsi Głęboka.
Dofinansowanie z funduszu unijnego to kwota w wysokości 33 583 zł / 63,63% kosztów kwalifikowanych/. Całkowity koszt zagospodarowania planowany do poniesienia - 52 779,30 zł, stąd z budżetu gminy wydatkujemy ponad 19 000 zł. Z uwagi na liczne nasadzenia wykonanie zadania planujemy w miesiącu wrześniu/październiku br.
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »