To jest archiwalna wersja strony!

Zamieszczone na niej tresci moga być zdezaktualizowane.

Aktualna strona znajduje się pod adresem:

www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl


ZAWIADOMIENIE
Wprowadzenie: Jolanta Krupińska   
25.05.2018.

Zawiadamiam, że w dniu 29 maja 2018 r. (tj. wtorek) o godz. 9.00 w sali obrad Urzędu Gminy Kocmyrzów - Luborzyca odbędzie się XL Sesja Rady Gminy.

Porządek obrad:

1. Wręczenie nagród w gminnym konkursie "Zdrowooczni".

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej XXXIX Sesji Rady Gminy.

3. Informacja Wójta Gminy i Przewodniczących Komisji o pracy między sesjami.

4. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca za rok 2017 oraz podjęcie uchwał w sprawie ich zatwierdzenia i absolutorium dla Wójta Gminy.

5. Zatwierdzenie rocznych sprawozdań finansowych Centrum Kultury i Promocji oraz Gminnej Biblioteki Publicznej za rok 2017.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zamiany działek pod PSZOK.

7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia dotacji dla jednostek OSP.

8. Zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2022.

9. Interpelacje i zapytania Radnych.

10. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

 

/-/ mgr Małgorzata Doniec
Przewodnicząca Rady Gminy
Kocmyrzów-Luborzyca

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »