Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
23.04.2018.

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Z 2018r., poz. 121), informuję, iż 23.04.2018., na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kocmyrzów – Luborzyca został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy stanowiących części działki nr 162 w miejscowości Prusy z przeznaczeniem na użytkowanie rekreacyjne.

Wykaz
nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżawy

L.p. Oznaczenie nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości Powierzchnia /ha/ Powierzchnia dzierżawy w m2 /ha Forma przekazania Miesięczna stawka netto Forma zapłaty i termin opłaty
Nr działki Nr obrębu położenie KW
1. 162 0016 Prusy BRAK Rekreacyjne 5,9600 ha 0,2000 ha Umowa na okres 6 miesięcy 300,00 zł Płatny do 10 każdego miesiąca

Informacje dodatkowe :

  1. Wykaz nieruchomości podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca,
  2. Szczegółowe informacje dotyczące w/w wykazu można uzyskać w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca pok. Nr 35 lub telefonicznie pod numerem 12 387 14 00
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »