To jest archiwalna wersja strony!

Zamieszczone na niej tresci moga by zdezaktualizowane.

Aktualna strona znajduje si pod adresem:

www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl


Wojska Obrony Terytorialnej
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
23.05.2018.

Chcesz zosta onierzem, pozna swoje predyspozycje oraz charakter i specyfik suby w wojskach obrony terytorialnej? Zgo si do WKU i wypenij wniosek o powoanie do 11 Maopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

CZYM S WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ ?

Wojska Obrony Terytorialnej s odrbnym rodzajem Si Zbrojnych RP i w znaczcy sposb zwikszaj krajowy potencja obronny. Wojska Obrony Terytorialnej s lokalnym filarem systemu bezpieczestwa Polski. Zasilajc szeregi onierzy Wojsk Obrony Terytorialnej, bdziesz mia(a) niepowtarzaln moliwo odbycia suby w nowatorskim rodzaju Si Zbrojnych RP, gdzie realizujc zadania na rzecz Ojczyzny, moesz podnie kwalifikacje i zapewni sobie rozwj osobisty i zawodowy.

Kto moe wstpi do Wojsk Obrony Terytorialnej (WOT)?

Do Wojsk Obrony Terytorialnej moesz wstpi, jeeli speniasz nastpujce warunki:

  • posiadasz obywatelstwo polskie,
  • posiadasz zdolno fizyczn i psychiczn do penienia czynnej suby wojskowej,
  • ukoczye(a) 18 lat,
  • nie bye(a) karany(a)y za przestpstwo umylne,
  • nie bye(a) przeznaczony(a)y do suby zastpczej,
  • nie penisz innego rodzaju czynnej suby wojskowej,
  • posiadasz wyksztacenie:
  • wysze - suba na stanowisku subowym w korpusie oficerw;
  • co najmniej rednie - suba na stanowisku subowym w korpusie podoficerw;
  • co najmniej podstawowe (gimnazjalne) - sub na stanowisku subowym w korpusie szeregowych.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych sub wojskow dO Wojskowej Komendy Uzupenie W Krakowie przy Ul. Rydla 19
Szczegowe informacje, dotyczce powoania do TSW, mona uzyska dzwonic do Wojskowej Komendy Uzupenie w Krakowie przy ul. Rydla 19, tel.: 261-13-43-42 ; 261- 13- 44- 62; 261-13-74-41.

Strona internetowa WKU w Krakowie: www.krakow.wku.wp.mil.pl

 
« poprzedni artyku   nastpny artyku »