To jest archiwalna wersja strony!

Zamieszczone na niej tresci moga być zdezaktualizowane.

Aktualna strona znajduje się pod adresem:

www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl


Wymiana dowodów osobistych
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
21.05.2018.

Zbliża się czas wakacji, warto sprawdzić ważność swojego dowodu osobistego i zadbać o wyrobienie dowodu dla dziecka.
Dowód osobisty jest dokumentem stwierdzającym tożsamość i obywatelstwo polskie, uprawnia między innymi do podróżowania po krajach Unii Europejskiej oraz strefie Schengen. Bez ważnego dowodu osobistego nie załatwimy wielu spraw w urzędach czy bankach.

Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się osobiście w organie dowolnej gminy na terenie kraju. Wystarczy uzupełnić wniosek o wydanie dowodu osobistego, zabrać ze sobą aktualnie posiadany dowód lub paszport oraz jedną aktualną fotografię wykonaną w pozycji frontalnej. W imieniu dziecka wniosek o dowód osobisty może złożyć jeden z rodziców, opiekun prawny lub kurator. Składając wniosek konieczna jest obecność dziecka, dla którego ma zostać wydany dowód osobisty (wyjątek stanowią dzieci poniżej 5 r. ż, które nie muszą być obecne podczas składania wniosku). Do wniosku również dołączamy jedną aktualną fotografię w pozycji frontalnej. Z wnioskiem o wydanie dowodu należy wystąpić co najmniej 30 dni wcześniej. Wymiana dowodu jest bezpłatna, niezależnie od powodu ubiegania się o nowy dowód.

Przykłady zdjęć prawidłowych: Przykłady zdjęć nieprawidłowych:

Od 1 marca 2015 r. obowiązuje nowa ustawa o dowodach osobistych, zgodnie z którą zmiana adresu miejsca zameldowania posiadacza dowodu osobistego wydanego na podstawie poprzednich przepisów nie stanowi podstawy do jego wymiany. Oznacza to również, że w przypadku wprowadzenia nazw ulic w miejscu zameldowania nie wymienia się dowodu osobistego - zachowują one swoją ważność do terminu w nich określonych.
Pamiętajmy również, że nie można posługiwać się dowodem osobistym, który został zgłoszony do organu gminy jako zagubiony.

Wzór dowodów osobistych
wydawanych do 28.02.2015 r.
Wzór nowego dowodu osobistego
obowiązujący od 01.03.2015 r.

Wniosek o wydanie dowodu osobistego można również złożyć w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Więcej informacji na stronie: obywatel.gov.pl

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »