To jest archiwalna wersja strony!

Zamieszczone na niej tresci moga być zdezaktualizowane.

Aktualna strona znajduje się pod adresem:

www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl


Program wymiany pieców.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
21.05.2018.

Od 21 maja br. na terenie gminy Kocmyrzów-Luborzyca rozpoczynać będą swoją prace audytorzy oraz ankieterzy z firmy Tomasz Śliwiński EFEKTYWNIEJ z siedzibą przy ul. Okrężnej 26, 53-008 Wrocław, wykonując kolejną część ocen energetycznych domów, które zostały zgłoszone do dofinansowania na wymianę pieca w ramach ZIT poddziałanie 4.4.1.

Przypominamy, iż audytorzy i ankieterzy powinni mieć przy sobie identyfikatory ze zdjęciem wydane przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, a same audyty wykonywane są nieodpłatnie. Mieszkańcy mają prawo do wylegitymowania osoby, którą wpuszczają do swojego domu. W przypadku wątpliwości co do tożsamości audytora dane można zweryfikować w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca pod numerem (12) 387-22-62 lub (12) 387-14-10 wew. 36 lub 16.

Przeprowadzenie oceny energetycznej jest warunkiem przystąpienia do programu ograniczenia emisji - wymiany starych nieekologicznych kotłów opalanych paliwem stałym, np. węglem, drewnem na źródła ciepła wysoko sprawne i przyjazne środowisku, opalane paliwem gazowym lub biomasą. Ocena energetyczna budynku przeprowadzona zostanie w oparciu o:

 • wizję lokalną budynku i ocenę stanu istniejącego budynku,
 • dane pozyskane od właściciela/osoby upoważnionej,
 • istniejącą dokumentację budynku (projekt budynku)
 • przyjęcie założeń w przypadku niewystarczających danych.

Wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku obejmuje:

 • identyfikację budynku,
 • charakterystykę energetyczną budynku,
 • zalecenia dotyczące opłacalnej ekonomicznie i wykonalnej technicznie poprawy charakterystyki energetycznej budynku w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 376).
 • dobór mocy cieplnej urządzenia grzewczego.

W celu przeprowadzenia oceny energetycznej należy:

 • umożliwić audytorowi przeprowadzenie wizji lokalnej budynku, w tym wykonanie dokumentacji fotograficznej ścian zewnętrznych, okien, obecnego źródła ciepła, systemu rozprowadzenia ciepła po budynku itp.
 • udostępnić audytorom wgląd do posiadanej dokumentacji projektowej budynku,
 • po wykonaniu oceny przez audytora ustalić z audytorem zakres prac termomodernizacyjnych do wykonania w budynku - jeśli są one konieczne,
 • potwierdzić podpisem zakres prac, zalecenia itp.

Przeprowadzenie audytu nie jest równoznaczne z otrzymaniem dofinansowania.
Jeżeli wynik oceny energetycznej wykaże konieczność przeprowadzenia modernizacji energetycznej, Wnioskodawca jest zobowiązany przeprowadzić zakres prac termomodernizacyjnych z własnych środków, gdyż te prace nie są finansowane w ramach programu wymiany pieców. Właściciel może skorzystać z programu pożyczkowego ,,JAWOR- poprawa efektywności energetycznej - termomodernizacja budynków jednorodzinnych" obsługiwanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, ul. Kanonicza 12.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »