To jest archiwalna wersja strony!

Zamieszczone na niej tresci moga być zdezaktualizowane.

Aktualna strona znajduje się pod adresem:

www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl


Zostań policjantem!
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
11.05.2018.

To wymarzona praca dla Ciebie, jeśli chcesz w życiu pomagać innym ludziom, dbając o ich bezpieczeństwo i porządek publiczny, masz predyspozycje fizyczne i psychiczne do pełnienia służby w formacji uzbrojonej, jesteś zdyscyplinowany i potrafisz dochować tajemnicy. Służba w Policji gwarantuje Ci rozwój osobisty oraz zawodowy.

Każdego roku, kilkaset osób rozpoczyna służbę w małopolskim garnizonie Policji. W 2018 r. aż 360 osób ma szansę zostać policjantami. Komendant Główny Policji wyznaczył terminy i limity przyjęć do służby w małopolskiej Policji na rok 2018:

TERMIN LIMIT
2 lipca 85 osób
24 września 100 osób
27 grudnia 100 osób

Dlaczego powinieneś wybrać służbę w Policji?

 • Oferujemy stabilność zatrudnienia z przejrzystym systemem awansowania
 • Dajemy możliwość uzyskania uprawnień emerytalnych po 25 latach służby i osiągnięciu 55 lat życia,
 • Przez cały okres zatrudnienia proponujemy następujące warunki finansowe:
  1. w trakcie szkolenia podstawowego uposażenie w kwocie 2.270 zł brutto (1.899 zł netto) oraz zakwaterowanie i wyżywienie w szkole Policji przez 6 miesięcy,
  2. po zakończeniu kursu zawodowego podstawowego 3.030 zł brutto (2.680 zł netto) plus dodatek ok. 100 zł ,
  3. w roku 2018 oraz w 2019 planowane są kolejne podwyżki uposażenia dla funkcjonariuszy Policji,
 • Stosujemy system dodatków za kolejne stopnie policyjne (np. dodatek za stopień posterunkowego wynosi 1.050 zł, starszego posterunkowego – 1.090 zł, sierżanta – 1.180 zł),
 • Jak również dodatek z tytułu wysługi lat – uposażenie wzrasta z tytułu wysługi lat o 2% po 2 latach służby i o 1% za każdy następny rok służby, aż do 20% po 20 latach służby i do 35% po 35 latach służby,
 • Przyznajemy nagrodę roczną tzw. trzynastą pensję, oraz nagrody motywacyjne czy jubileuszowe w roku 2017 zaplanowano w budżecie małopolskiej Policji ponad 13,2 mln zł, które zostały rozdzielone pomiędzy funkcjonariuszy w garnizonie,
 • Dbamy o wygląd policjantów - coroczna „mundurówka” czyli dodatkowe środki finansowe na uzupełnienie umundurowania służbowego
 • oraz o ich efektywny wypoczynek - coroczne dofinansowanie do wypoczynku policjanta – ok.400 zł/os.,
 • Gwarantujemy zwrot kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania do miejsca pełnienia służby (zależne od ilości kilometrów),
 • Wypłacamy ryczałt za brak mieszkania – ok.200-400 zł na miesiąc,
 • A w momencie kupna lub budowy domu deklarujemy dofinansowanie– 4.864 zł/os.,

Każdy policjant ma możliwość:

 • dokształcania się, w tym korzystania z bogatej oferty kursów specjalistycznych realizowanych w szkołach Policji,
 • skorzystania co roku z płatnego urlopu wypoczynkowego w wymiarze 26 dni roboczych,
 • korzystania z urlopów dodatkowych ,
 • pobrania zasiłku na zagospodarowanie się, w wysokości jednomiesięcznego uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym, który przysługuje w związku z mianowaniem na policjanta w służbie stałej.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad rekrutacji dostępne są na stronie internetowej małopolskiej Policji, w zakładce praca w Policji malopolska.policja.gov.pl lub pod numerem telefonu 12 61 54 068 lub 078; e-mail: dobor@malopolska.policja.gov.pl, jak również można je uzyskać osobiście w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie przy ul. Mogilskiej 109, bud. 9 - w Sekcji Doboru Wydziału Kadr i Szkolenia.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »