To jest archiwalna wersja strony!

Zamieszczone na niej tresci moga być zdezaktualizowane.

Aktualna strona znajduje się pod adresem:

www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl


Sieć światłowodowa w naszej gminie.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
02.05.2018.
W drugiej połowie kwietnia br. odbyły się spotkanie Wójta Gminy Marka Jamborskiego z przedstawicielami dwóch firm, które planują budowę sieci światłowodowej na terenie naszej gminy. Realizacja takiej inwestycji w istotny sposób mogłaby przyczynić się do poprawy jakości i dostępności mieszkańców naszej gminy do takich usług jak np. internet szerokopasmowy, telefonia stacjonarna czy np. telewizja kablowa. W trakcie rozmów poruszone zostały m.in. takie kwestie jak stanowisko gminy dotyczącego realizacji ww. inwestycji, której część musiałby zostać wykonana w pasach dróg gminnych oraz związanych z tym opłat. Warto w tym miejscu nadmienić, iż jedna z firm, z którymi prowadzone były rozmowy, przystępuje już do prac projektowych związanych z realizacją wspomnianej inwestycji.
Po przeprowadzonych rozmowach Wójt Gminy M. Jamborski powiedział m.in.: „Samorząd naszej gminy zawsze stoi na stanowisku, iż realizacja każdej inwestycji, która może przyczynić się do poprawy warunków życia mieszkańców, spotka się z jego pełną akceptacją i poparciem”.
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »