To jest archiwalna wersja strony!

Zamieszczone na niej tresci moga być zdezaktualizowane.

Aktualna strona znajduje się pod adresem:

www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl


Budowa budynku kultury - świetlicy wiejskiej w Dojazdowie
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
17.04.2018.

W dniu 16 kwietnia 2018 roku w Departamencie Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie został złożony wniosek o dofinansowanie projektu „Budowa budynku kultury – Świetlicy Wiejskiej w Dojazdowie”.

Projekt ubiega się o dofinansowanie na operacje typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” w ramach działania: „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Realizacja projektu zakłada budowę obiektu świetlicy wiejskiej w miejscowości Dojazdów wraz z niezbędnymi instalacjami wewnętrznymi i zagospodarowaniem terenu wokół budynku. Celem realizacji Projektu jest „Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich poprzez budowę w miejscowości Dojazdów ogólnodostępnego obiektu pełniącego funkcję kulturalną dla zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnej i podniesienia atrakcyjności obszaru gminy.” Świetlica wiejska po wybudowaniu pełnić będzie funkcje społeczne jako baza integracji środowiska lokalnego; edukacyjne poprzez organizowanie zajęć dla dzieci młodzieży oraz kulturalne dzięki stworzeniu możliwości organizowania spotkań i wydarzeń o charakterze kulturalnym.

Planowany termin realizacji inwestycji przypada na lata 2019-2020. Szacowana wartość zadania 999 971,32 zł., wnioskowana kwota pomocy 500 000,00 zł.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »