To jest archiwalna wersja strony!

Zamieszczone na niej tresci moga by zdezaktualizowane.

Aktualna strona znajduje si pod adresem:

www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl


Autobusem MPK do Maciejowic.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
09.04.2018.
W sobot 7 kwietnia br. Maciejowice stay si kolejn miejscowoci naszej gminy, ktra uzyskaa poczenie autobusowe z Krakowem. Stao si to moliwe dziki wydueniu linii aglomeracyjnej 270 Krakw – Pielgrzymowice. Od soboty autobusy tej linii, jadce w kierunku Pielgrzymowic, skrcaj w Wiktorowicach, skd dojedaj do ptli usytuowanej w pobliu budynku szkoy podstawowej w Maciejowicach, a nastpnie jad do Pielgrzymowic. Z ptli kocowej linii 270 znajdujcej si w tej miejscowoci autobusy jad ju bezporednio do Krakowa. Zgodnie z zawartym porozumieniem w dni powszednie autobus linii 270 bdzie wykonywa 11 kursw na wspomnianej trasie, w sobot 5, a w niedziel i wita 3 kursy. Uruchomienie tego, nowego poczenia autobusowego, jake wanego dla mieszkacw Maciejowic, byo moliwe m.in. dziki temu, i miejscowo ta znajduje si na kocowym odcinku trasy linii 270.
Skromna uroczysto otwarcia nowej linii autobusowej, rozpocza si od wystpienia pana Tadeusza Witasa - Sotysa Maciejowic, ktry powita obecnych tego dnia na przystanku autobusowym przedstawicieli mieszkacw tej miejscowoci oraz zaproszonych Goci, a take podkreli znaczenie uruchomienia nowego poczenia autobusowego dla przyszoci Maciejowic. Nastpnie uroczystego powiecenia przystanku w Maciejowicach i pierwszego autobusu MPK, ktry dojecha do tej miejscowoci dokona proboszcz parafii w Luborzycy ksidz Tadeusz Majcher.
Po zakoczeniu tej czci uroczystoci symbolicznego przecicia wstgi otwierajcej nowy odcinek linii autobusowej 270 dokonali wsplnie: Wjt Gminy Kocmyrzw – Luborzyca pan Marek Jamborski, Przewodniczca Rady Gminy Kocmyrzw-Luborzyca pani Magorzata Doniec, proboszcz parafii w Luborzycy ksidz Tadeusz Majcher, Kierownik Dziau Organizacji Transportu ZIKiT w Krakowie pan Piotr Dera, Radny Gminy Kocmyrzw – Luborzyca pan Zbigniew Rany, Sotys Maciejowic pan Tadeusz Witas, Sotys Wiktorowic pan Adolf Kura, pani Halina Kaczmarczyk – Przewodniczca KGW Maciejowice, pan Leszek Kaczmarczyk – czonek Zarzdu Gminnego OSP, przedstawiciel OSP Maciejowice.

 
« poprzedni artyku   nastpny artyku »