To jest archiwalna wersja strony!

Zamieszczone na niej tresci moga być zdezaktualizowane.

Aktualna strona znajduje się pod adresem:

www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl


Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
05.04.2018.

Projekt objęty dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020; Działanie 4.3 : Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym Poddziałanie 4.3.1 : Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej - ZIT.

W ramach realizacji projektu dot. termomodernizacji budynków : przedszkola w Dojazdowie i szkół podstawowych w Goszczy i Maciejowicach trwa procedura przetargowa wyboru Wykonawcy inwestycji. Planowany termin zawarcia umowy – najpóźniej do 20 kwietnia 2018 r. Obiekty planowane do termomodernizacji w bieżącym roku:

  • Przedszkole w Dojazdowie - do 20 czerwca 2018 r.
  • Szkoły podstawowe - od 15 czerwca do 29 sierpnia 2018 r.

W roku 2019 modernizowane będą remizy OSP w Goszczy i Łuczycach oraz świetlica wiejska w Zastowie.
Z końcem marca br. został złożony pierwszy wniosek o płatność i refundację kosztów poniesionych dotąd w ramach realizacji projektu. Dofinansowanie realizacji projektu z funduszu Unii Europejskiej na poziomie 60% wysokości poniesionych wydatków.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »