To jest archiwalna wersja strony!

Zamieszczone na niej tresci moga być zdezaktualizowane.

Aktualna strona znajduje się pod adresem:

www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl


Budowa parkingów "parkuj i jedź".
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
05.04.2018.

Projekt pn „ Budowa parkingów „parkuj i jedź” zlokalizowanych przy stacjach kolejowych wzdłuż linii Kraków-Miechów-Warszawa oraz w centrum Gminy Kocmyrzów-Luborzyca” – wybrany do dofinansowania

Projekt wnioskowany o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020; Działanie 4.5 Niskoemisyjny transport miejski; Poddziałanie 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski - ZIT

Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 16 marca 2018 roku podjął Uchwałę Nr 398/181, na mocy której projekt nr RPMP.04.05.01-12-1027/17 dotyczący budowy parkingów „parkuj i jedź” na terenie naszej gminy został wybrany do dofinansowania.
Jak wcześniej informowaliśmy, z uwagi na duży zakres rzeczowy oraz znaczne koszty budowy parkingów (ponad 6,2 mln zł) realizację inwestycji podzielono na dwa lata. W bieżącym roku budować będziemy parking w centrum gminy oraz przy stacjach kolejowych w Baranówce i Łuczycach. W przyszłym roku staną parkingi przy stacjach PKP w Goszczy i w Zastowie z odcinkiem drogi dojazdowej. Aktualnie przygotowujemy plik dokumentów, które stanowić będą załączniki do Umowy o dofinansowanie.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »