To jest archiwalna wersja strony!

Zamieszczone na niej tresci moga być zdezaktualizowane.

Aktualna strona znajduje się pod adresem:

www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl


Spotkanie w sprawie dróg powiatowych.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
30.03.2018.

W dniu 29 marca 2018 roku odbyło się spotkanie w sprawie bezpieczeństwa na drogach powiatowych oraz inwestycji w ramach Inicjatyw Samorządowych.
W spotkaniu, uczestniczyli: przedstawiciele Powiatu Krakowskiego w osobach Pana Arkadiusza Wrzoszczyka – Członka Zarządu, Pana Łukasza Wróblewskiego – P.O. Dyrektora ZDPK, Kierowników i pracowników Wydziałów ZDPK , Radnych Powiatowych P. Krzysztofa Malika i Włodzimierza Tochowicza, Radnej Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca-koordynatora gminnej akcji Zwalniam przy Szkole, Pani Katarzyny Koneweckiej-Hołój oraz przedstawicieli Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, Wiesława Wójcika i Janusza Guzego.

Spotkanie rozpoczął Wójt Marek Jamborski, który powitał przybyłych i przedstawił tematykę oraz porządek spotkania. Następnie zebrani przystąpili do dyskusji w trakcie której zostały przedstawione tematy nurtujące mieszkańców naszej Gminy.
W wyniku dyskusji ustalono następujące działania:

 1. Skrzyżowanie dróg powiatowych nr 2159K i 2160K w miejscowości Wola Luborzycka. Ustalono konieczność wprowadzenia w tym rejonie terenu zabudowanego co ograniczy prędkość oraz zamontowanie znaku STOP oraz namalowanie poziomych linii zatrzymania przed skrzyżowanie. ZDPK zobowiązało się do realizacji ustaleń do końca czerwca po opracowaniu stałej organizacji ruchu co ustalono już na spotkaniu 10 stycznia 2018 roku. Ustalono także że zostanie poprawiona widoczność na skrzyżowaniu poprzez wycinkę drzew. Gmina zadeklarował że jeżeli ZDPK złoży wniosek o wycinkę drzew, takowy zostanie załatwiony natychmiast.
 2. Goszyce, droga 2159K. Konieczne jest wykonanie przejścia dla pieszych przy Szkole Podstawowej, ZDPK zobowiązało się do realizacji do końca czerwca.
 3. Wysiołek Luborzycki, Luborzyca- skrzyżowania dróg powiatowych 2161K, 2159K, 235K z dwoma drogami gminnymi, w okolicach kompleksu szkolnego. Do koca sierpnia zostanie wprowadzona nowa organizacja ruchu tj. poprawione oznakowanie pionowe i poziome z naniesionymi liniami wibracyjno-akustycznymi (projekt w załączeniu). Miedzy drogami tzw. „Podbaranie” a „Zapusta” zostaną usunięte zakrzaczenia oraz drzewa ograniczające widoczność. Należy się także rozwiązać problem z bezpieczenstwem ruchu pieszego i samochodowego na skrzyżowaniach tych dróg z drogą powiatową.
 4. Zastów, droga 2293K. Od pętli do okolic Domu Wiejskiego, na zakręcie zostaną zamontowane barierki.
 5. Dojazdów, droga 2165K. Zostanie zmieniona organizacja ruchu na skrzyżowaniu z drogą gminną na wysokości boiska. Zostaną namalowane przejścia dla pieszych. ZDPK powyższe zrealizuje do 15 czerwca.
 6. Wilków, droga 2160K, skrzyżowanie z drogą gminną (okolice Kapliczki). Zostanie poprawione oznakowanie w tym poprawa widoczności znaków.

Dyr. Łukasz Wróblewski przekazał informację że w roku 2018 pobocza będą koszone trzy razy a nie jak dotychczas dwa razy w roku a pierwsze koszenie jest przewidywane na połowę maja. W związku z powyższym Gmina zasugerowała przyspieszenie sprzątania poboczy szczególnie ze względu do dużą ilość opon, jakie nieustalony sprawca wyrzucił do rowów przydrożnych.

W drugiej części spotkania mówiono stopień zaawansowania inwestycji na drogach powiatowych:

 • budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2159K w Baranówce: w najbliższych dniach nastąpi rozstrzygnięcie przetargu na wykonawcę z terminem realizacji do 30 maja 2018 roku.
 • budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2165K w Dojazdowie: przewidywany termin ogłoszenia przetargu 16 kwietnia 2018 r. jest uzależniony od pozyskania kompletnej dokumentacji.
 • budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2167K w Kocmyrzowie uzależniona jest od pozyskania kompletnej dokumentacji projektowej. Przewidywany termin ogłoszenia przetargu – połowa maja 2018 r.

Powyższe trzy zadania Gmina przejęła do realizacji, natomiast dokumentacja projektowa jest po stronie ZDPK.

 • przebudowa drogi powiatowej nr 2152K w Łuczycach. ZDPK poinformowało o kłopotach z pozyskaniem dokumentacji niezbędnej do realizacji zadania. W najbliższym czasie planuje podjęcie decyzji w tym zakresie.
 • przebudowa drogi powiatowej nr 2160K w miejscowościach Wilków i Wola Luborzycka. Gmina ponownie zwróciła uwagę na bardzo zły stan drogi która miejscami jest w stanie niemal uniemożliwiające przejazd samochodem. P. Wrzoszczyk zadeklarował że dołoży wszelkich starań aby w roku 2018, wykonać nakładkę asfaltową przynajmniej na najgorszym odcinku drogi. Sugeruję jednocześnie konieczność udziału finansowego Gminy.

Rysunki projektów:

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »