To jest archiwalna wersja strony!

Zamieszczone na niej tresci moga być zdezaktualizowane.

Aktualna strona znajduje się pod adresem:

www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl


Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
29.03.2018.

W dniu 26.03.2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, odbyło się spotkanie z przedstawicielami Polskiej Akademii Nauk w sprawie omówienia założeń do aktualizacji Programu Ochrony Środowiska w gminie.
Podstawowym celem sporządzenia i uchwalenia ww. programu jest realizacja przez jednostki samorządu terytorialnego polityki ochrony środowiska zbieżnej z założeniami najważniejszych dokumentów strategicznych i programowych.

Zaktualizowany Program Ochrony Środowiska, będzie stanowić podstawę funkcjonowania systemu zarządzania środowiskiem w naszej gminie, spajającą wszystkie dotychczasowe działania i dokumenty dotyczące ochrony środowiska i przyrody w tym Program Ograniczania Niskiej Emisji, Plan Zagospodarowania Przestrzennego, Program Usuwania Odpadów Zawierających Azbest oraz Strategię Zrównoważonego Rozwoju gminy.

W trakcie roboczego spotkania omówiono stan środowiska w gminie w zakresie:

  • ochrona klimatu i jakości powietrza
  • zagrożenia hałasem
  • pola elektromagnetyczne
  • gospodarowanie wodami
  • gospodarka wodno-ściekowa
  • zasoby geologiczne
  • gleby
  • gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów
  • zasoby przyrodnicze
  • zagrożenia poważnymi awariami

Przedmiotowe spotkanie było pierwszym elementem w procesie realizacji umowy dotyczącej opracowania Programu Ochrony Środowiska na lata 2018-2021, z perspektywą na lata 2022-2025, wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko dla Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »