To jest archiwalna wersja strony!

Zamieszczone na niej tresci moga być zdezaktualizowane.

Aktualna strona znajduje się pod adresem:

www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl


ZAWIADOMIENIE
Wprowadzenie: Jolanta Krupińska   
19.03.2018.

Zawiadamiam, że w dniu 20 marca 2018 r. (tj. wtorek) o godz. 9.00 w sali obrad Urzędu Gminy Kocmyrzów - Luborzyca odbędzie się XXXVIII Sesja Rady Gminy.

Porządek obrad:

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej XXXVII Sesji Rady Gminy.

2. Informacja Wójta Gminy i Przewodniczących Komisji o pracy między sesjami.

3. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Przedszkola Samorządowego "Akademia Przedszkolaka".

4. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Samorządowego Żłobka "Małe Misie" i nadania mu statutu.

5. Ustalenie wysokości opłat za pobyt i wyżywienie dziecka w Samorządowym Żłobku "Małe Misie".

6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

7. Przyjęcie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w 2018 roku.

8. Wyrażenie zgody na przejęcie zadania letniego utrzymania drogi wojewódzkiej 776 na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przejęcia od Województwa Małopolskiego zadania publicznego z zakresu przebudowy drogi wojewódzkiej 776.

10. Podjęcie uchwały w sprawie funduszu sołeckiego.

11. Przekazanie środków Komendzie Miejskiej PSP w Krakowie.

12. Udzielenie dotacji dla jednostek OSP.

13. Zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2022.

14. Interpelacje i zapytania Radnych.

15. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

 

/-/ mgr Małgorzata Doniec
Przewodnicząca Rady Gminy
Kocmyrzów-Luborzyca

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »