To jest archiwalna wersja strony!

Zamieszczone na niej tresci moga by zdezaktualizowane.

Aktualna strona znajduje si pod adresem:

www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl


Darmowa komunikacja miejska i aglomeracyjna w dniu 7 marca
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
06.03.2018.
W dniu 7 marca 2018 roku od godz.00.00 do godz. 24.00 ze wzgldu na poziom zanieczyszczenia powietrza - SMOG - dostpna bdzie darmowa komunikacja miejska i aglomeracyjna dla pasaerw z wanym dowodem rejestracyjnym samochodu osobowego. Ze wzgldu na prognoz przekroczenia w dniu 7 marca 2018 r. poziomu zanieczyszczenia powietrza dla pyu PM10, zgodnie z Uchwa NR LV/1127/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 padziernika 2016 r., Centrum Zarzdzania Kryzysowego Miasta Krakowa zainicjowao wprowadzenie darmowej komunikacji w dniu 7 marca 2018 roku od godz. 00:00 do godz. 24.00 dla pasaerw z wanym dowodem rejestracyjnym samochodu osobowego.
Usuga obowizuje na obszarze Gminy Miejskiej Krakw oraz w gminach ssiadujcych, do ktrych kursuje komunikacja MPK, a ktre przystpiy do porozumienia w celu wsplnej realizacji publicznego transportu zbiorowego.
Z bezpatnych przejazdw bd mogy korzysta osoby posiadajce dowd rejestracyjny wydany na samochd osobowy, bez wzgldu na miejsce jego wydania. Z bezpatnego przejazdu moe korzysta osoba okazujca dowd rejestracyjny (pojazd moe by take zarejestrowany na firm) wraz z osobami towarzyszcymi – maksymalnie w liczbie zgodnej z wpisem okrelajcym liczb miejsc siedzcych w samochodzie.
Wszelkie informacje o stanie jakoci powietrza mona ledzi na bieco na stronie internetowej WIO lub na smartfonach za pomoc aplikacji Powietrze Krakw
 
« poprzedni artyku   nastpny artyku »