To jest archiwalna wersja strony!

Zamieszczone na niej tresci moga być zdezaktualizowane.

Aktualna strona znajduje się pod adresem:

www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl


Monitoring jakości powietrza.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
20.02.2018.

W ramach działań zmierzających do poprawy jakości powietrza oraz zwiększenia świadomości ekologicznej mieszkańców, Gmina Kocmyrzów-Luborzyca rozpoczęła budowę lokalnego systemu monitoringu jakości powietrza, opartego o sieć niereferencyjnych czujników mierzących stężenia pyłów w powietrzu.

W celu podjęcia odpowiednich reakcji mających poprawić aktualną sytuację, pierwszym etapem winna być identyfikacja źródeł problemu. Mają w tym pomóc dane dotyczące stężeń zanieczyszczeń w powietrzu ze szczególnym uwzględnieniem pyłów zawieszonych, jako podstawowej emisji pochodzącej z kominów domów, gdzie do ogrzewania wykorzystuje się paliwa stałe.
Każdy z nas powinien mieć dostęp do informacji na temat aktualnego stanu jakości powietrza, którym oddycha w danym momencie. W końcu tylko w ciągu minuty, dorosły człowiek wykonuje średnio aż 15 wdechów. Dzieci wdechów wykonują nawet dwa razy więcej. Skutki oddychania zanieczyszczonym powietrzem mogą być bardzo poważne zarówno dla naszego zdrowia, jak i życia.
Podstawowymi założeniami ww. projektu, jest możliwość stałego dostępu mieszkańców do danych dotyczących jakości powietrza w najbliższej okolicy. Sieć czujników ma pozwalać na ciągły rozwój poprzez montowanie w miarę potrzeb dodatkowych sensorów. Kolejnym niezwykle ważnym czynnikiem ma być możliwość nieautoryzowanego dostępu do wyników pomiarów w oparciu o podstawowe przeglądarki internetowe oraz darmowe aplikacje na urządzenia mobilne.
W ramach realizacji ww. założeń, Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca P. Marek Jamborski podpisał w ubiegłym tygodniu z firmą AIRLY Sp. z o.o., umowę na dostawę i montaż 5 szt. laserowych sensorów mierzących stężenia pyłów w powietrzu.

Airly to polska firma, która działa na rynku od września 2016 roku. Jest ona twórcą systemu monitorowania jakości powietrza, na który składają się setki czujników smogu, platforma oraz prognoza zanieczyszczeń powietrza. Sensory Airly odczytują w czasie rzeczywistym serię parametrów na temat aktualnego powietrza w lokalizacji, w której są umieszczone. Przede wszystkim sensory mierzą pyły zawieszone PM2,5 i PM10 oraz temperaturę, ciśnienie i wilgotność. W ten sposób umożliwiają sprawdzanie w czasie rzeczywistym, jakim powietrzem oddychamy za pomocą ogólnodostępnej platformy map.airly.eu i aplikacji na system Android oraz iOS. Punkty na mapie reprezentują usytuowanie sensorów, a ich kolor odwzorowuje stan powietrza: od najlepszego (zieleń), przez powietrze o stężeniu zanieczyszczeń powyżej dopuszczalnej normy (pomarańczowy), aż po powietrze wielokrotnie przekraczające dopuszczalne normy zanieczyszczeń (czerwony i bordowy).

Na terenie gminy Kocmyrzów-Luborzyca, w pierwszej kolejności w przedmiotowe sensory zostaną wyposażone budynki szkół i przedszkoli. W miarę upływu czasu lokalny system monitoringu swoim zasięgiem obejmie wszystkie sołectwa w gminie.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »