To jest archiwalna wersja strony!

Zamieszczone na niej tresci moga być zdezaktualizowane.

Aktualna strona znajduje się pod adresem:

www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl


Punkt Selektywnej Zbiorki Odpadów w Kocmyrzowie.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
14.02.2018.

Zbliżająca się wiosna to tradycyjnie czas porządkowania piwnic i strychów naszych posesji. Biorąc pod uwagę powyższe przypominamy, iż od początku marca właściciele nieruchomości zamieszkałych (osoby fizyczne), którzy złożyli w tut. urzędzie gminy deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą przekazać posegregowane odpady komunalne za pośrednictwem Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadów w Kocmyrzowie.

Do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych mieszkańcy którzy legitymują się informacją o płatności lub potwierdzeniem wniesienia opłaty za gospodarowanie odpadami, mogą dostarczać bez dodatkowych opłat:

  • odpady segregowane w workach (papier, tworzywa sztuczne, metale i szkło)
  • przeterminowane leki i chemikalia,
  • odpady niebezpieczne lub problematyczne (np. świetlówki, farby, lakiery, oleje),
  • zużyte baterie i akumulatory,
  • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
  • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
  • zużyte opony do samochodów osobowych.
  • odpady zielone (skoszona trawa, liście),
  • odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne,

Jednocześnie informujemy, iż biorąc pod uwagę przepisy w tym decyzję Starosty Krakowskiego w sprawie wydania zezwolenia na zbierania odpadów w obrębie PSZOK w Kocmyrzowie, komunalne odpady zmieszane nie są przyjmowane w ramach działania ww. punktu. Śmieci tego typu są odbierane w pojemnikach z pod posesji, dwa razy w ciągu każdego miesiąca w ramach ustalonego harmonogramu.

Przypominamy, iż punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych jest stale monitorowany, a naruszenia prawa tj. podrzucenie odpadów poza wydzielonym obszarem ww. punktu i godzinami otwarcia, są regularnie zgłaszane Policji celem ścigania i karania winnych.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »