To jest archiwalna wersja strony!

Zamieszczone na niej tresci moga by zdezaktualizowane.

Aktualna strona znajduje si pod adresem:

www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl


Budowa szatni wraz z zapleczem socjalno-sanitarnym przy remizie OSP w Goszczy.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
13.02.2018.


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarw Wiejskich: Europa inwestujca w obszary wiejskie”

Operacja wspfinansowana jest ze rodkw Unii Europejskiej w ramach dziaania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER w zakresie poddziaania 19.2 "Wsparcie na wdraanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez spoeczno.

Stowarzyszenie - Ludowy Zesp Sportowy „Straak Goszcza” realizowa bdzie zadanie inwestycyjne z pomoc funduszu Unii Europejskiej. W maju 2017 roku zosta zoony wniosek o wsparcie finansowe realizacji operacji budowy szatni wraz z zapleczem socjalnym przy remizie OSP ssiadujcej z boiskiem sportowym w miejsciowoci Goszcza. W wyniku pozytywnej oceny projektu w grudniu 2017 r. pomidzy przedstawicielami LZS-u i Zarzdem Wojewdztwa Maopolskiego zostaa podpisana umowa o przyznaniu pomocy finansowej w wysokoci 276 000 zotych / na planowany koszt oglny 473 491 z. Roboty budowlane rozpoczn si wiosn biecego roku.
Zadanie finansowane jest w caoci z budetu Gminy Kocmyrzw-Luborzyca. Stowarzyszeniu „Straak Goszcza”, Uchwa Rady Gminy zostaa udzielona poyczka na pokrycie wszelkich kosztw budowy. Rozliczenie pomocy unijnej oraz poyczki nastpi po zakoczeniu realizacji.
Wkad wasny z budetu - 197 491 z.
Refundacja ze rodkw UE – 276 000 z.

Realizacja operacji wpisuje si w cele Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) poprzez budow obiektu sportowego/ szatni wraz z zapleczem sanitarno - socjalnym o charakterze oglnodostpnym, z ktrego korzysta bdzie spoeczno lokalna gwnie miejscowoci Goszcza, w tym jednostka OSP oraz dzieci i modzie miejscowej szkoy podstawowej, w szczeglnoci za LZS "Straak Goszcza" oraz druyny pikarskie przyjezdne na rozgrywki ligowe i mecze towarzyskie. Dziki realizacji inwestycji wzronie atrakcyjno miejscowoci a posiadanie przedmiotowego obiektu poprawi znacznie warunki uytkowania rwnie pobliskiego boiska sportowego do piki nonej.

 
« poprzedni artyku   nastpny artyku »