To jest archiwalna wersja strony!

Zamieszczone na niej tresci moga być zdezaktualizowane.

Aktualna strona znajduje się pod adresem:

www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl


Akcja ankietyzacyjna dotycząca sposobu ogrzewania budynków mieszkalnych.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
02.02.2018.

Urząd Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, informuje o rozpoczęciu akcji ankietyzacyjnej dotyczącej sposobu ogrzewania budynków mieszkalnych na terenie gminy.

Przedmiotowe działanie jest wynikiem realizacji zapisów uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie "Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego". Zebrane materiały dotyczące Państwa budynków, posłużą do uzupełnienia "Bazy inwentaryzacji ogrzewania budynków w Małopolsce", prowadzonej przez Małopolski Urząd Marszałkowski.
Przedmiotowe dane będą miały na celu dokładnie ustalić potrzeby mieszkańców województwa w tym także naszej gminy, w zakresie potrzeb dotyczących wymiany starych kotłów na nowe ekologiczne oraz pomogą przygotować i wdrożyć inne działania mające doprowadzić do ograniczenia niskiej emisji, a co za tym idzie poprawy jakości powietrza.

Przedmiotowe ankiety w formie papierowej dostarczane i odbierane są przez przedstawicieli Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Istnieje także możliwość dostarczenia dokumentu bezpośrednio do tut. urzędu gminy. Ankieta wraz z informacją zostanie także dostarczona do użytkowników mobilnego systemu powiadamiania i ostrzegania mieszkańców – BLISKO.

Osoba do kontaktu: P. Anna Cieślik - Ekodoradca, tel: 12 3871410 w. 36
Formularz ankiety do pobrania - PDF, 552 kB

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »