To jest archiwalna wersja strony!

Zamieszczone na niej tresci moga być zdezaktualizowane.

Aktualna strona znajduje się pod adresem:

www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl


ZAWIADOMIENIE
Wprowadzenie: Jolanta Krupińska   
02.02.2018.

Zawiadamiam, że w dniu 7 lutego 2018 r. (tj.środa) o godz. 9.00 w sali obrad Urzędu Gminy Kocmyrzów - Luborzyca odbędzie się XXXVII Sesja Rady Gminy.

Porządek obrad:

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej XXXVI Sesji Rady Gminy.

2. Informacja Wójta Gminy i Przewodniczących Komisji o pracy między sesjami.

3. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji.

4. Podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Karniowie.

5. Plan pracy Rady Gminy na 2018 rok.

6. Zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 r.

7. Zmiana uchwały Nr XIII/92/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. ws. szczegółówych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

8. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Łososkowicach.

9. Zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2022.

10. Interpelacje i zapytania Radnych.

11. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

 

/-/ mgr Małgorzata Doniec
Przewodnicząca Rady Gminy
Kocmyrzów-Luborzyca

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »