To jest archiwalna wersja strony!

Zamieszczone na niej tresci moga być zdezaktualizowane.

Aktualna strona znajduje się pod adresem:

www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl


Skrzydła Dobroci 2017
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
26.01.2018.

W piątek 19 stycznia 2018 r. w siedzibie Centrum Kultury i Promocji Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w Baranówce, odbyła się III finałowa Gala Plebiscytu „Skrzydła Dobroci”. Podczas Gali wręczone zostały honorowe statuetki osobom,instytucjom, firmom i organizacjom pozarządowym szczególnie zaangażowanym w różnorodne formy działalności na rzecz mieszkańców gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Patronat nad Plebiscytem „Skrzydła Dobroci 2017” objęli: Wojewoda Małopolski, Starosta Powiatu Krakowskiego oraz Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.

Przybyłych na tegoroczną Galę Gości, wśród których byli m.in. Szef Gabinetu Politycznego Ministra Infrastruktury, Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego pan Łukasz Smółka, Starosta Powiatu Krakowskiego pan Wojciech Pałka, Wójt Gminy pan Marek Jamborski, Radni Powiatu Karkowskiego panowie: Krzysztof Malik i Włodzimierz Tochowicz, Dyrektor Banku Spółdzielczego w Kocmyrzowie pani Sabina Sitko, dyrektorzy i kierownicy jednostek oraz referatów Urzędu Gminy, przedstawiciele Stowarzyszenia „Pro Memoria”, Radni i Sołtysi naszej gminy, dyrektorzy placówek oświatowych, Prezesi jednostek OSP gminy Kocmyrzów-Luborzyca, przedstawiciele organizacji pozarządowych i klubów sportowych oraz reprezentanci lokalnego biznesu powitani zostali przez Radną Gminy, a zarazem Prezes Stowarzyszenia „Piękne Anioły” panią Katarzynę Konewecką-Hołój. Następnie pani Radna przybliżyła zebranym ideę i historię Plebiscytu: „Gala Skrzydła Dobroci została zainicjowana przez radnych-członków Komisji Planowania i Inicjatyw Społecznych oraz Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu. Jej pierwsza edycja odbyła się w 2015 roku. To wydarzenie stwarza okazję aby w sposób szczególny podziękować osobom,które są wrażliwe na potrzeby osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Wyróżnić tych, którzy nie zawahali się zareagować w sytuacji kryzysowej mogącej wpłynąć na życie innego człowieka. Osób które poprzez swój całokształt pracy zawodowej i społecznej ukazują pozytywne wzorce młodym pokoleniom i podtrzymują pamięć historyczną i kulturową naszego regionu. Kandydatów do statuetki Skrzydła Dobroci zgłaszają osoby, które mogą potwierdzić działalność osoby nominowanej. Nominowanymi mogą być mieszkańcy naszej gminy i podmioty gospodarcze działające na jej terenie. Wyboru laureatów dokonuje Kapituła Gali. Zadanie to jest trudne i odpowiedzialne, ale wierzymy iż gala wpisze się na stałe do kalendarza uroczystości gdyż społeczników, bohaterów dnia codziennego takich, którzy posiadają niewidoczne skrzydła dobroci wśród naszych mieszkańców nigdy nie zabraknie”.
Po wystąpieniu pani K. Koneweckiej-Hołój obecni na sali mogli obejrzeć wirtualny spacer po naszej gminie, przygotowany przez pana Michała Gomółkę, którego muzyczną ilustrację stanowiła piosenka „Taki kraj” w wykonaniu Wiktorii Doniec. Kolejnym i najważniejszym punktem piątkowej, III finałowej Gali Plebiscytu „Skrzydła Dobroci 2017”, była prezentacja i uhonorowanie tegorocznych Laureatów wyłonionych przez Kapitułę Plebiscytu, spośród licznych zgłoszonych kandydatur. I tak Laureatami III edycji Plebiscytu „Skrzydła Dobroci 2017” zostali:
W kategorii: Wyróżnienie za całokształt działalności i pracy zawodowej:
Kapitan Mieczysław Żurek – wielki patriota,człowiek, który stał się wzorem dla wielu pokoleń młodzieży, żołnierz Armii Krajowej, wieloletni członek i Wiceprezes Zarządu Gminnego Koła Związku Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych Gminy Kocmyrzów-Luborzyca,
Pani Grażyna Bebak – działaczka społeczna i kulturalna, która od wielu lat pełni funkcję Przewodniczącej Gminnego Koła Emerytów i Rencistów, aktywnie działa również w Kole Gospodyń Wiejskich w Baranówce. Jest inicjatorką wielu akcji społecznych i kulturalnych integrujących mieszkańców naszej gminy.
W kategorii Bohater Roku:
Pan Arkadiusza Kania – absolwent Gimnazjum w Luborzycy, a następnie Zespołu Szkół Ekonomicznych nr 2 w Krakowie – Nowej Hucie, młody człowiek, którego postawa i podjęte działania pozwoliły uratować życie nieznanej mu osobie. Przypomnijmy, iż pan Arkadiusz widząc nieprzytomną osobę na przystanku autobusowym, nie tylko zatrzymał pojazd ale i skutecznie udzielił pierwszej pomocy przedmedycznej, ratując tym samym życie drugiemu człowiekowi. Obok symbolicznej Statuetki „Skrzydła Dobroci 2017” nasz Bohater Roku uhonorowany został także nagrodą specjalną wręczoną przez Wójta Gminy pana Marka Jamborskiego.
W kategorii: Inicjatywa społeczna na rzecz promocji lub poprawy życia w naszej gminy:
„Szlachetna Paczka” w gminie Kocmyrzów- -Luborzyca. Statuetkę odebrała pani Monika Góral, koordynatorka akcji wraz ze wspierającymi ją wolontariuszami,
Gminny Orszak Trzech Króli. Statuetkę odebrała pani Jadwiga Walczak, Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Luborzycy, inicjatorka tego wspaniałego wydarzenia wraz z osobami zaangażowanymi w jego organizację
W kategorii: Przedsiębiorca Roku: za działalność charytatywną na rzecz mieszkańców naszej gminy, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej, za wsparcie finansowe i rzeczowe klubów sportowych, organizacji pozarządowych oraz szkół „Skrzydłami Dobroci 2017” wyróżnione zostały:
F.H. „AGROJUREK” Aneta i Krzysztof Jurek ,
Firma Drogowa i Budowlana „STRUZIK” Wiesław Struzik.

Po zakończeniu ceremonii wręczenia Statuetek „Skrzydła Dobroci 2017”, wszystkim Laureatom, a także organizatorom Galii serdeczne gratulacje, a przede wszystkim podziękowania i wyrazy uznania złożyli Szef Gabinetu Politycznego Ministra Infrastruktury, Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego pan Łukasz Smółka, Starosta Powiatu Krakowskiego pan Wojciech Pałka oraz Wójt naszej Gminy pan Marek Jamborski. Z kolei wszystkim, którzy wsparli organizację III Gali Plebiscytu „Skrzydła Dobroci”, a to Wojewodzie Małopolskiemu za objęcie Patronatu nad tegoroczną Galą, władzom samorządowym Powiatu Krakowskiego i Gminy Kocmyrzów-Luborzyca za wszechstronne wsparcie, a tym samym możliwość organizacji tej wyjątkowej imprezy, a także firmom „Barwa” i MG Foto Studio podziękowania złożyła pani Katarzyna Konewecka-Hołój.
Warto dodać, iż podobnie jak miało to miejsce w ubiegłym roku, także i w tym roku organizatorzy Gali nie zapomnieli o artystycznym wymiarze tej uroczystości, który zapewnił znakomity występ wspomnianej już Wiktorii Doniec (SP Luborzyca), a także występy Gabrysi Tomczyk (SP Goszyce) i Dominiki Doniec. Za przygotowanie oprawy muzycznej i występu solistek organizatorzy składają serdeczne podziękowania pani Jadwidze Klimek i panu Pawłowi Dys. Równie gorące podziękowania należą się panu Mateuszowi Kramarzowi za oprawę multimedialną III Gali Plebiscytu „Skrzydła Dobroci 2017”.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »