To jest archiwalna wersja strony!

Zamieszczone na niej tresci moga być zdezaktualizowane.

Aktualna strona znajduje się pod adresem:

www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl


Poprawa efektywności energetycznej poprzez modyfikację systemów ogrzewania.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
22.01.2018.

„Poprawa efektywności energetycznej poprzez modyfikację systemów ogrzewania, wymianę pieców starego typu na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca” – promocja projektu

Zadanie to realizowane przez naszą gminę w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020; działania 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza; poddziałania 4.4.1 Obniżenie poziomu niskiej emisji –ZIT.

W ramach promocji projektu, od ubiegłego roku rozpowszechniamy informację o realizowanym projekcie wymiany pieców poprzez plakatowanie oraz rozprowadzanie broszurek i ulotek do szkół, placówek handlowych i innych obiektów użyteczności publicznej, na tablice ogłoszeń zlokalizowane na terenie gminy oraz bezpośrednio do mieszkańców poprzez radnych i sołtysów. W trosce o stan naszego środowiska, głównie jakość powietrza którym oddychamy, pragniemy zachęcić Mieszkańców naszej gminy do wymiany starych pieców węglowych emitujących w okresie grzewczym różnorakie substancje szkodliwe i niebezpieczne dla naszego zdrowia, na piece nowej generacji.
Ponadto, jesienią ubiegłego roku w ramach akcji promocyjnej zostały założone na naszym terenie tj. przy stawach w Baranówce i Kocmyrzowie dwie „zielone” ścieżki edukacyjne” traktujące o szeroko rozumianej ochronie i poprawie jakości środowiska naturalnego. Ścieżki zostały wyposażone w tablice o tematyce ekologicznej oraz szereg nasadzeń drzew i krzewów, „pochłaniaczy” zanieczyszczeń z powietrza.

Zapoznaj się z treścią skierowanych do Ciebie materiałów, przeczytaj broszurkę, odwiedź ścieżkę edukacyjną!
Zrób krok do poprawy jakości powietrza w swoim otoczeniu!!
Zadbaj o swoje zdrowie i sąsiada!!!

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »