To jest archiwalna wersja strony!

Zamieszczone na niej tresci moga być zdezaktualizowane.

Aktualna strona znajduje się pod adresem:

www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl


Poprawa efektywności energetycznej poprzez modyfikację systemów ogrzewania.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
15.01.2018.

„Poprawa efektywności energetycznej poprzez modyfikację systemów ogrzewania, wymianę pieców starego typu na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca” – zwiększenie zakresu o wymianę dodatkowych 116 starych pieców węglowych

Zadanie to realizowane przez naszą gminę w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020; działania 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza; poddziałania 4.4.1 Obniżenie poziomu niskiej emisji –ZIT.

W dniu 28 grudnia 2017 roku został podpisany aneks do Umowy o dofinansowanie projektu zwiększający ilość źródeł ciepła do wymiany o 116 sztuk, mamy więc łącznie w ramach projektu zlikwidować 311 starych pieców węglowych i zastąpić ich piecami na gaz lub biomasę. W roku 2017 wymienionych zostało 45 pieców i z tego tytułu na rzecz właścicieli nieruchomości gmina dokonała należnych (zgodnie z wytycznymi programowymi i podpisaną umową) zwrotów poniesionych kosztów.
Aby osiągnąć określony w Umowie o dofinansowanie wskaźnik produktu w wysokości wymienionych 311-tu źródeł ciepła pozostaje jeszcze wiele do zrobienia. Zachęcamy więc mieszkańców do zapoznania się z warunkami wymiany pieca i składania wniosków. Trwa otwarty nabór zgłoszeń. Projekt nadal realizować będziemy w bieżącym, 2018 roku jak również w ciągu roku 2019.
Aktualna całkowita wartość realizowanego projektu to - 4 496 946 PLN
Dofinansowanie z Unii Europejskiej – 4 429 532 PLN
Wkład własny: 67 414 PLN

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »