To jest archiwalna wersja strony!

Zamieszczone na niej tresci moga być zdezaktualizowane.

Aktualna strona znajduje się pod adresem:

www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl


Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
15.01.2018.

Umowa o dofinansowanie projektu pn: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca” – podpisana.

W dniu 28 grudnia 2017 roku w Departamencie Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie została podpisana z Zarządem Województwa Małopolskiego umowa o dofinansowanie projektu w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na terenie naszej gminy.

Projekt objęty dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020; Działanie 4.3: Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym Poddziałanie 4.3.1 : Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej - ZIT.
Przedmiotem projektu jest termomodernizacja obiektów pełniących znaczącą funkcję społeczną na terenie naszej gminy, tj. Przedszkola Samorządowego w Dojazdowie ( 2 obiekty ), Szkoły podstawowej w Goszczy, Szkoły podstawowej w Maciejowicach, Remizy OSP w Goszczy, Remizy OSP Łuczycach oraz termomodernizacja Świetlicy wiejskiej w Zastowie.
Zakres rzeczowy projektu obejmuje ocieplenie budynków płytami styropianowymi wraz z pokryciem wyprawą elewacyjną oraz ocieplenie kominów, wymianę w części stolarki okiennej wraz z parapetami i drzwiowej, wykonanie izolacji przeciwwilgociowych ścian fundamentowych, opaski, demontaż i montaż rynien i rur spustowych a na budynkach edukacyjno-oświatowych zamontowane zostaną baterie słoneczne.

Koszt całkowity projektu - 1 414 448 PLN
Wkład Unii Europejskiej - 761 683 PLN (60% kosztów kwalifikowanych)
Wkład własny 652 765 PLN

 

Dla potrzeb realizacji projektu dla każdego budynku objętego inwestycją opracowano w roku 2017 uproszczoną dokumentację projektową w postaci projektów budowlano - wykonawczych wraz z dokumentacją kosztorysową oraz audyty energetyczne, które obrazują stan obecny obiektów, możliwe i rekomendowane do wdrożenia rozwiązania i usprawnienia energetyczne, proponowane technologie i ich efektywność ich zastosowania. Koszt opracowania wyniósł 95 571 PLN.

Planowana realizacja rzeczowa projektu:
w roku 2018 - termomodernizacja + OZE Przedszkola w Dojazdowie, Szkoły w Goszczy i Maciejowicach - koszt ogółem 836 340 PLN
w roku 2019 -termomodernizacja remizy OSP w Łuczycach i Goszczy oraz świetlicy wiejskiej w Zastowie - koszt ogółem 482 537 PLN

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »