To jest archiwalna wersja strony!

Zamieszczone na niej tresci moga być zdezaktualizowane.

Aktualna strona znajduje się pod adresem:

www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl


Nowy sprzęt ratowniczy dla naszych strażaków
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
08.01.2018.

tytul

W piątek 29 grudnia 2017 r. w remizie OSP Łuczyce odbyło się uroczyste przekazanie nowego sprzętu ratowniczego dla jednostek OSP naszej gminy. Sprzęt ten czyli 11 zestawów ratownictwa medycznego R-1 wraz z deską ortopedyczną oraz szynami Kramera przekazany został każdej jednostce OSP działającej w naszej gminie.

Ponadto dwa defibrylatory marki „Philips” otrzymały jednostki OSP Łuczyce i OSP Goszyce. Łączna wartość przekazanego naszym strażakom sprzętu to kwota 83 300,00 zł. Wyżej wymieniony sprzęt ratowniczy został pozyskany dla naszych druhów w ramach realizacji zadań z Funduszu Sprawiedliwości - Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w zakresie wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem; nabycie: wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa (Program I Priorytet IIIB).

W uroczystym przekazaniu nowego sprzętu obok Prezesów, Naczelników i przedstawicieli gminnych jednostek OSP udział wzięli: mł. brygadier Artur Nosek - Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, brygadier Marek Rodak – Komenda Miejska PSP w Krakowie, ksiądz Bogusław Zając – proboszcz parafii Prusy, kapelan gminny Ochotniczych Straży Pożarnych, pan Wiesław Wójcik – Zastępca Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, pani Jadwiga Łach – Radna Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Spotkanie w Łuczycach rozpoczęło wystąpienie Komendanta Gminnego OSP druha Andrzeja Szwajcy, który po powitaniu wszystkich obecnych tego dnia w Łuczycach przybliżył zebranym działania podjęte celem pozyskania ww. sprzętu ratowniczego oraz złożył podziękowania wszystkim, którzy się do tego przyczynili. Po wystąpieniu druha Komendanta, Kapelan Gminny OSP ksiądz B. Zając dokonał uroczystego poświęcenia nowego sprzętu, a następnie wraz z Komendantem Miejskim PSP w Krakowie mł. bryg. A. Noskiem oraz Zastępcą Wójta Gminy panem W. Wójcikiem uroczyście przekazał go w użytkowanie przedstawicielom naszych gminnych straży pożarnych. Po zakończeniu tej części uroczystości, w imieniu druhów, członków OSP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca za przekazany sprzęt, wszystkim którzy przyczynili się do jego pozyskania podziękował Prezes OSP Czulice druh Zbigniew Wawro.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »