To jest archiwalna wersja strony!

Zamieszczone na niej tresci moga być zdezaktualizowane.

Aktualna strona znajduje się pod adresem:

www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl


XXXV Sesja Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
23.12.2017.
20 grudnia 2017 roku w sali obrad Urzędu Gminy odbyło się posiedzenie XXXV Sesji Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Rozpoczęło się ono od części proceduralnej, podczas której Rada zatwierdził proponowany porządek obrad oraz przyjęła protokół z poprzedniej XXXIV Sesji Rady. W pierwszym punkcie realizowanego porządku obrad głos zabrał Wójt Gminy pan Marek Jamborski, który przedstawił obecnym na sesji Radnym i Sołtysom informację o pracy w okresie pomiędzy XXXIV a XXXV Sesją Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.
W dalszej części obrad Rada Gminy uchwaliła Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Gminie Kocmyrzów-Luborzyca na rok 2018 oraz podjęła następujące uchwały:
  • w sprawie współfinansowania funkcjonowania Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie prowadzonej przez Gminę Kraków,
  • w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom, w tym szkołom podstawowym,w których zorganizowano oddział przedszkolny prowadzonym na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania,
  • w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017,
  • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2022.
Posiedzenie XXXV sesji Rady Gminy, zgodnie z przyjętym porządkiem obrad zakończyły interpelacje i zapytania Radnych oraz omówienie spraw bieżących i wolne wnioski.
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »