To jest archiwalna wersja strony!

Zamieszczone na niej tresci moga być zdezaktualizowane.

Aktualna strona znajduje się pod adresem:

www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl


Program wymiany pieców - Konferencja w Baranówce
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
27.12.2017.

W czwartek 21 grudnia br. w siedzibie Centrum Kultury i Promocji w Baranówce odbyła się konferencja przygotowana w ramach działań promocyjnych realizowanego w naszej gminie projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej poprzez modyfikację systemów ogrzewania, wymianę pieców starego typu na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca”.

Wśród zaproszonych gości obecni byli: pan Daniel Wrzoszczyk – Dyrektor Stowarzyszenia Metropolia Krakowska, pani Anna Synowiec – doradca energetyczny Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, pani Marzena Gancarz – reprezentująca Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, radni i sołtysi naszej gminy, dyrektorzy szkół oraz przedstawiciele Urzędu Gminy. Przybyłych do Baranówki gości powitał Wójt Gminy pan Marek Jamborski.
Następnie Ekodoradca gminy pani Anna Cieślik przedstawiła obecnym na konferencji prezentację multimedialną dotyczącą działań realizowanych w gminie Kocmyrzów-Luborzyca, których celem jest poprawa jakości powietrza. Działania te realizowane są w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.
W drugiej części spotkania głos zabrali zaproszewni goście. I tak: Dyrektor D. Wrzoszczyk omówił zakres działań stowarzyszenia, którym kieruje ze szczególnym uwzględnieniem programów realizowanych na obszarze naszej gminy. Doradca energetyczny WFOŚiGW przybliżyła temat programu pożyczkowego „JAWOR”, dotyczący termomodernizacji budynków indywidualnych. Przedstawicielka Urzędu Marszałkowskiego podsumowała wyniki realizacji Programu Ochrony Powietrza dla województwa małopolskiego. Po każdym z ww. wystąpień miała miejsce dyskusja dotycząca poruszonych w wystąpieniach tematów. Szczególnym zainteresowaniem cieszyła się problematyka dofinansowań indywidualnych do wymiany pieców oraz zasady funkcjonowania programu pożyczkowego „Jawor”
Podsumowania konferencji dokonał Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca pan Marek Jamborski, który podkreślił w swojej wypowiedzi jak bardzo ważny w dzisiejszych czasach jest temat ochrony powietrza, przy równoczesnym rozwoju infrastruktury.
Tuż po zakończonej konferencji, Dyrektor D. Wrzoszczyk wraz z panem Wójtem oraz przedstawicielami Urzędu Gminy, obejrzeli wykonaną, w ramach środków pozyskanych przez naszą gminą z projektu „Poprawa efektywności energetycznej poprzez modyfikację systemów ogrzewania, wymianę pieców starego typu na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca”, ścieżkę edukacyjno -ekologiczną w Baranówce.

Prezentacja multimedialna pt."Działania na rzecz poprawy jakości powietrza w Gminie Kocmyrzów-Luborzyca poprzez projekty w ramach RPO": PDF, 4 MB

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »