To jest archiwalna wersja strony!

Zamieszczone na niej tresci moga być zdezaktualizowane.

Aktualna strona znajduje się pod adresem:

www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl


ZAWIADOMIENIE
Wprowadzenie: Jolanta Krupińska   
15.12.2017.

Zawiadamiam, że w dniu 20 grudnia 2017 r. (tj. środa) o godz. 9.00 w sali obrad Urzędu Gminy Kocmyrzów - Luborzyca odbędzie się XXXV Sesja Rady Gminy.

Porządek obrad:

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej XXXIV Sesji Rady Gminy.

2. Informacja Wójta Gminy i Przewodniczących Komisji o pracy między sesjami.

3. Uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Gminie Kocmyrzów-Luborzyca na rok 2018.

4. Podjęcie uchwały w sprawie współfinansowania funkcjonowania Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie prowadzonej przez Gminę Kraków.

5. Uchwalenie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół prowadzonych na terenie Gminy, w których zorganizowano oddział przedszkolny.

6. Zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2022.

7. Interpelacje i zapytania Radnych.

8. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

 

/-/ mgr Małgorzata Doniec
Przewodnicząca Rady Gminy
Kocmyrzów-Luborzyca

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »