To jest archiwalna wersja strony!

Zamieszczone na niej tresci moga być zdezaktualizowane.

Aktualna strona znajduje się pod adresem:

www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl


Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
15.01.2018.

Ogłoszenie WÓJTA GMINY KOCMYRZÓW - LUBORZYCA z dnia 7 grudnia 2017r.
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
sołectw Gminy Kocmyrzów - Luborzyca.

Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1073 z późn. zm.) oraz art. 39.1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, z dnia 3 października 2008 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Gminy Kocmyrzów – Luborzyca wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

Wyłożenie odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Kocmyrzów - Luborzyca, 32-010 Luborzyca, Luborzyca 97, woj. Małopolskie, w terminie od 20.12.2017r. do 22.01. 2018 r. w godz. od 11.00 do 14.00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami odbędzie się w dniu 16 stycznia 2018 r. w Urzędzie Gminy Kocmyrzów - Luborzyca, o godz. 10.00.

Osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany planu zgodnie z art. 18 ust. 1, 2, 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1073 z późn. zm.). Uwagi należy składać do Wójta Gminy Kocmyrzów - Luborzyca, Urząd Gminy Kocmyrzów - Luborzyca, 32-010 Luborzyca, Luborzyca 97, woj. Małopolskie, w terminie do dnia 06.02.2018r. Uwaga powinna zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Treść decyzji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie odrolnienia: PDF - 3403 kB

Wójt Gminy Kocmyrzów - Luborzyca

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »