To jest archiwalna wersja strony!

Zamieszczone na niej tresci moga by zdezaktualizowane.

Aktualna strona znajduje si pod adresem:

www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl


"Witosowe Kapelusze" - rozdane
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
31.10.2017.

W poniedziaek 30 padziernika 2017 r. w sali konferencyjnej Hotelu „Rubinstein” w Krakowie odby si osiemnasty fina Plebiscytu na Najpopularniejszego Wjta Maopolski, ktry organizowany jest przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatw Maopolski oraz „Gazet Krakowsk”. By to rwnoczenie smy fina Plebiscytu na Najpopularniejszego Burmistrza Maopolski.

Podobnie jak w roku ubiegym tegoroczny Plebiscyt przeprowadzony zosta w dwch etapach. W pierwszym z nich czytelnicy „Gazety Krakowskiej” wybierali kandydatw na Najpopularniejszych Wjtw i Burmistrzw Maopolski w piciu subregionach:Ziemia Tarnowska, Ziemia Nowosdecka , Podhale, Maopolska Zachodnia i Ziemia Krakowska. Po zakoczeniu gosowania i podliczeniu gosw przez Komisj Plebiscytow do II decydujcego etapu z kadego subregionu zakwalifikowao si trzech najpopularniejszych burmistrzw i piciu pierwszych wjtw. O ostatecznym sukcesie zadecydoway gosy oddane przez czytelnikw w drugiej turze Plebiscytu.

Z wielk przyjemnoci moemy Pastwa poinformowa, e tak jak i w wielu wczeniejszych edycjach Plebiscytu, Najpopularniejszym Wjtem Maopolski wybrany zosta Wjt naszej gminy pan Marek Jamborski, ktry w tegorocznej edycji otrzyma najwiksz liczb gosw.

Obok Pana Marka Jamborskiego symbolicznym „Witosowym Kapeluszem” uhonorowano take dziewiciu innych Wjtw maopolskich gmin, a specjalnymi honorowymi statuetkami piciu Burmistrzw Maopolski. Laureatom XVIII Plebiscytu na Najpopularniejszego Wjta Maopolski okolicznociowe dyplomy wraz ze wspomnianym ju „Witosowym Kapeluszem” wrczyli Przewodniczcy Stowarzyszenia Gmin i Powiatw Maopolski pan Kazimierz Barczyk oraz pan Dariusz Koacz - Wiceprezes Zarzdu Oddziau „Polska Press” w Krakowie, wydawcy „Gazety Krakowskiej” i „Dziennika Polskiego”.
Po otrzymaniu tego zaszczytnego wyrnienia pan Marek Jamborski powiedzia m.in.: „...ten dzisiejszy sukces to sukces caej gminy, ktry byby znacznie trudniejszy do osignicia, gdyby nie wsppraca z Rad Gminy, a zwaszcza jej Przewodniczc pani Magorzat Doniec, gdyby nie stae wspdziaanie z Sotysami naszej gminy, a take zaangaowanie i kompetencje pracownikw Urzdu Gminy,Centrum Kultury i Promocji, Centrum Zarzdzania Edukacj i Gminnego Orodka Pomocy Spoecznej. Kade wyrnienie, a szczeglnie „Witosowy Kapelusz”, jest dla mnie wielk nagrod, lecz take i zobowizaniem. Dziki niemu staram si bowiem jeszcze uwaniej poznawa i w miar monoci rozwizywa problemy mieszkacw naszej gminy”.

W imieniu redakcji oraz naszych Czytelnikw skadamy panu Wjtowi serdeczne gratulacje w zwizku z tym sukcesem oraz yczymy dalszych sukcesw zarwno w yciu osobistym jak i pracy zawodowej.

 
« poprzedni artyku   nastpny artyku »