To jest archiwalna wersja strony!

Zamieszczone na niej tresci moga być zdezaktualizowane.

Aktualna strona znajduje się pod adresem:

www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl


Wymień piec.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
14.11.2017.

Mieszkańcy naszej gminy, którzy aktualnie użytkują stare nie ekologiczne kotły opalane paliwem stałym, np. węglem lub drewnem, a chcieli by je wymienić na źródła ciepła wysoko sprawne i przyjazne środowisku, wykorzystujące paliwo gazowe lub biomasę, od 30 października bieżącego roku, mają ponowną okazję złożyć deklarację uczestnictwa w programie umożliwiającym uzyskanie dotacji na nowe kotły.

Ww. wsparcie jest możliwe w związku z faktem pozyskania przez tut. gminę, dodatkowej kwoty dofinansowania dla projektu: „Poprawa efektywności energetycznej poprzez modyfikację systemów ogrzewania, wymianę pieców starego typu na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (Działania 4.4. Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza).
Dofinansowanie do nowych urządzeń grzewczych, będzie wynosiło od 400 do 550 zł/kW mocy nowego źródła ciepła, maksymalnie do wysokości mocy wyznaczonej w wyniku przeprowadzenia oceny energetycznej budynku - nie więcej niż 8 tys. zł / kocioł w budynku jednorodzinnym (max 10 tys. dla budynku wielorodzinnego i wspólnego źródła ciepła). W przypadku konieczności poniesienia kosztów na instalacje wewnętrzną, limit środków dofinansowania wynosi max 6 tys. zł dla budynku jednorodzinnego - dla budynku wielorodzinnego do wielokrotności 6 tys. zł zgodnej z liczbą odrębnych lokali i nie więcej niż 80 zł/m. kw. ogrzewanej powierzchni.

Przypominamy, iż warunkiem uczestnictwa w programie jest odpowiedni stopień termomodernizacji budynku w którym ma być zamontowany nowy kocioł lub plan przeprowadzenia termomodernizacji w okresie nie dłuższym niż rok od daty podpisania umowy na dofinansowanie.

W sprawie szczegółowych informacje na temat realizacji programu, zainteresowanych prosimy o kontakt z Ekodoradcą w siedzibie tut. urzędu gminy pok. 25 (II piętro) oraz pod numerem telefonu 12 387-22-62.

Dokumenty do pobrania:

 1. Wzór deklaracji uczestnictwa w programie;
 2. Wzory oświadczeń stanowiących załączniki deklaracji uczestnictwa w programie
  1. Oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego: PDF - 198 kB
  2. Kserokopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości;
  3. Oświadczenie właścicieli o udzieleniu zgody na realizację inwestycji: PDF - 290 kB
  4. Oświadczenie że nieruchomość jest użytkowana zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego: PDF - 277 kB
  5. Oświadczenie o posiadaniu zainstalowanego i pracującego starego źródła ciepła: PDF - 274 kB
  6. Oświadczenie o braku wymagalnych zobowiązań wobec Gminy: PDF - 273 kB
 3. Regulamin uczestnictwa w programie.
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »