Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego sołectw Gminy Kocmyrzów - Luborzyca.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
30.10.2017.

Wójt Gmin Kocmyrzów – Luborzyca wnioskiem z dnia 20 marca 2017r. zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o wyrażenie zgody na przeznaczenie na cele nierolnicze ok. 706 ha gruntów rolnych, w tym: pochodzenia mineralnego stanowiących użytki rolne klasy I-III oraz pochodzenia organicznego stanowiących użytki rolne klasy IV, położonych w granicach 25 obrębów naszej gminy.

Minister w piśmie z dnia 17 października 2017r. poinformował, że z uwagi na dużą ilość rozpatrywanych spraw oraz ich złożoność wspomniany wniosek zostanie rozpatrzony w terminie do końca listopada 2017 r. - PDF, 354 kB

Wszelkie nowe informacje będą na bieżąco publikowane na stronie internetowej gminy.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »