To jest archiwalna wersja strony!

Zamieszczone na niej tresci moga być zdezaktualizowane.

Aktualna strona znajduje się pod adresem:

www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl


ZAWIADOMIENIE
Wprowadzenie: Jolanta Krupińska   
18.10.2017.

Zawiadamiam, że w dniu 23 października 2017 r. (tj. poniedziałek) o godz. 8.30 w sali obrad Urzędu Gminy Kocmyrzów - Luborzyca odbędzie się XXXIII Sesja Rady Gminy.

Porządek obrad:

1. Podsumowanie II edycji akcji "Zwalniam przy szkole" i wręczenie nagród w konkursie na projekt przejścia dla pieszych.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej XXXII Sesji Rady Gminy.

3. Informacja Wójta Gminy i Przewodniczących Komisji o pracy między sesjami.

4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca za rok szkolny 2016/2017.

5. Podjęcie uchwał w sprawach:

a/ przekształcenia istniejących sześcioletnich szkół w szkoły ośmioletnie

b/ zmiany Uchwały Nr XV/107/2016 z dnia 18.02.2016 r. w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Łososkowicach

c/ stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum im. Świętej Jadwigi Królowej w Luborzycy

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.

7. Wyrażenie zgody na przystąpienie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca do Projektu "Partnerski projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla Gmin Województwa Małopolskiego".

8. Zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2022.

9. Informacja na temat złożonych oświadczeń majątkowych.

10. Interpelacje i zapytania Radnych.

11. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

/-/ mgr Małgorzata Doniec
Przewodnicząca Rady Gminy
Kocmyrzów-Luborzyca

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »