To jest archiwalna wersja strony!

Zamieszczone na niej tresci moga być zdezaktualizowane.

Aktualna strona znajduje się pod adresem:

www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl


Ogólnopolskie ćwiczenia ratownicze "LOT  2017" w Goszczy
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
05.10.2017.

W sobotę 30 września 2017 r. odbyły się w Goszczy, zorganizowane po raz pierwszy w naszej gminie, ogólnopolskie ćwiczenia ratownicze „LOT – 2017”. Wzięły w nich udział strażackie i cywilne grupy poszukiwawczo – ratownicze z niemal całej Polski. Były to: GPR OSP Kęty, GRS OSP Nowy Sącz, SPR OSP RW Modlin, SPR Suchy Bór, Myślenicka GPR z Psami OSP Myślenice Górne Przedmieście, Małopolska Cywilna Grupa Poszukiwawczo - Ratownicza, Grupa Silesia SAR K9, Grupa Ratownictwa PCK Kraków oraz GPR OSP Goszcza. W ćwiczeniach uczestniczyli także zawodowi strażacy z JRG 5 w Krakowie, policjanci z Komisariatu Policji w Słomnikach oraz przedstawiciele Firmy „Fly Tech UAV Sp. z o.o. Michał Wojas ” z Krakowa, która zapewniła użyty podczas ćwiczeń śmigłowiec oraz drony.

Celem ćwiczeń było doskonalenie współpracy służb ratunkowych: Policji, PSP i grup ratowniczych w akcjach poszukiwawczych. Założeniem ćwiczeń było poszukiwanie spadochroniarzy po awaryjnej ewakuacji z samolotu, a przyjęte cele taktyczne dla uczestniczących w nim grup to:

  • poszukiwanie osób, które ewakuowały się z samolotu w niekorzystnych warunkach atmosferycznych,
  • przeszukiwanie wyznaczonych sektorów przy użyciu psów ratowniczych, metody szybkiej trójki, metody tyraliery, śmigłowca oraz dronów,
  • odnalezienie poszkodowanych i udzielenie pierwszej pomocy
  • ewakuacja osób poszkodowanych na pojazdach typu ATV QUAD do rejonu koncentracji, gdzie rannych zaopatrywano w polowym szpitalu zorganizowanym przez Grupę PCK Kraków.

Ćwiczenia w Goszczy rozpoczęła prezentacja uczestniczących w niej grup, zakończona raportem o gotowości do rozpoczęcia działań, który na ręce Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej nadbrygadiera Stanisława Nowaka złożył Naczelnik OSP Goszcza druh Łukasz Dutkiewicz. Po wystąpieniu, jakie do uczestników ćwiczeń „LOT 2017” , wygłosił nadbrygadier S. Nowak, odbyło się krótkie spotkanie w budynku remizy OSP Goszcza, podczas którego Prezes OSP Goszcza druh Henryk Dutkiewicz powitał przybyłe do Goszczy Grupy Ratownicze oraz Gości i obserwatorów sobotnich ćwiczeń. Byli wśród nich obok wspomnianego już nadbrygadiera Stanisława Nowaka Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, Prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, a zarazem Wójt naszej gminy druh Marek Jamborski, radni Gminy wraz z Przewodniczącą Rady panią Małgorzatą Doniec, ksiądz Andrzej Orlikowski – proboszcz parafii w Goszczy, kapelan OSP Goszcza, Członek Zarządu Powiatu Krakowskiego pan Arkadiusz Wrzoszczyk, Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Obywateli Rady Powiatu Krakowskiego pan Leszek Dolny, radny Powiatu Krakowskiego pan Włodzimierz Okrajek, dowódca JRG 7 brygadier Jacek Hajduk, komendant Gminny OSP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca druh Andrzej Szwajca, Naczelnik Wydziału Sztabu Policji Komendy Powiatowej Policji w Krakowie komisarz Daniel Chlebda, Komendant Komisariatu Policji w Słomnikach podinspektor Mariusz Gurda. Z kolei Nadleśnictwo Miechów reprezentował nadleśniczy dr inż. Jan Kaczmarski, a Leśnictwo Goszcza leśniczy Mariusz Spera. W Goszczy obecni byli także pan Andrzej Górowski reprezentujący GOPR, pani Marzena Gałczyńska, kierująca Okręgową Komisją Szkolenia oddziału krakowskiego Związku Kynologicznego w Polsce oraz pan Bogdan Wiśniewski – instruktor szkolenia i egzaminator psów ratowniczych. H. Dutkiewicz podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do powstania i rozwoju Grupy Poszukiwawczo – Ratowniczej działającej przy OSP Goszcza. Jej historię i działalność bieżącą przybliżył natomiast zebranym dowodzący grupą druh Marcin Zębala.
Po zakończeniu wystąpienia dowódcy GPR OSP Goszcza zakończyła się część oficjalna i rozpoczęły właściwe ćwiczenia ratownicze „LOT – 2017”. Ich uczestnicy udali się do lasu goszczańskiego, gdzie w bardzo krótkim czasie urządzone zostało stanowisko dowodzenia, a także szpital polowy. W czasie odprawy, którą prowadził kierujący na co dzień GPR OSP Goszcza druh M.Zębala zespoły poszukiwawcze otrzymały wszelkie niezbędne informacje, od planisty dostały przydział sektorów do przeszukania, a następnie wraz z psami wyruszyły do wyznaczonych im sektorów , gdzie rozpoczęły poszukiwania. Akcja poszukiwawcza prowadzona była z wykorzystaniem śmigłowca i dronów i trwała około 1,5 godziny, kiedy to ostatni zaginiony został odnaleziony i udzielona mu została niezbędna pomoc medyczna. Po ogłoszeniu zakończenia ćwiczeń ich uczestnicy udali się do remizy OSP Goszcza, gdzie odbyło się podsumowanie i wstępna ocena zakończonych ćwiczeń. Dokonali jej m.in. pan Andrzej Górowski z Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz st. kapitan Piotr Marchewka z Komendy Miejskiej PSP w Krakowie, który w swojej ocenie podkreślił dobrą organizację ćwiczeń oraz znakomitą ich atmosferę, która bez wątpienia, w istotny sposób wpłynęła na dobrą współpracę grup.
Ostatnim punktem ćwiczeń ratowniczych „LOT 2017”, które odbyły się w Goszczy był wykład dr Joanny Stojer-Polańskiej z Katedry Socjologii Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »