To jest archiwalna wersja strony!

Zamieszczone na niej tresci moga być zdezaktualizowane.

Aktualna strona znajduje się pod adresem:

www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl


Gminne Dożynki w Baranówce
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
19.09.2017.

Koniec lata to dla rolników czas radości po zakończeniu ciężkiej pracy żniwnej. Dlatego też w niedzielę 10 września 2017 r. w Baranówce odbyły się Gminne Dożynki, zorganizowane przez Centrum Kultury i Promocji gminy Kocmyrzów- Luborzyca, będące podsumowaniem tegorocznych zbiorów i podziękowaniem Rolnikom za Ich ciężką pracę.

Tegoroczne uroczystości dożynkowe rozpoczęła uroczysta, koncelebrowana Msza święta odprawiona w kościele parafialnym pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Luborzycy przez proboszcza parafii w Luborzycy Tadeusza Majchera, księdza prałata, proboszcza parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Krakowie (os. Oficerskie) Zygmunta Koska i wikariusza parafii w Luborzycy księdza Mieszka Ćwiertnię, który wygłosił okolicznościową homilię, której motywem przewodnim był szacunek dla chleba, a tym samym pracy rolników.
W trakcie nabożeństwa główny celebrans ksiądz proboszcz T. Majcher uroczyście poświęcił tradycyjne wieńce dożynkowe i symboliczne „bochny” chleba przygotowane przez Koła Gospodyń Wiejskich z Pietrzejowic, Dojazdowa, Maciejowic, Czulic, Kocmyrzowa, Prus i Baranówki oraz okolicznościowe kosze dożynkowe, które przygotowały Panie ze Stowarzyszenia KGW Wilków i KGW Łuczyce. Oprawę muzyczną tej wyjątkowej Mszy świętej zapewnili muzycy z orkiestry strażackiej „TON” z Goszczy. Oni też poprowadzili, po zakończonym nabożeństwie przemarsz korowodu dożynkowego pod siedzibę Centrum Kultury i Promocji w Baranówce, głównego organizatora dożynkowych uroczystości. Dalsza część uroczystości dożynkowych odbyła się już przed siedzibą Centrum Kultury w Baranówce, a rozpoczęło ją uroczyste powitanie „Dożynkowego Korowodu” oraz przybyłych Gości, wśród których byli m.in. Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego pan Adam Domagała, Radni Powiatu Krakowskiego panowie: Włodzimierz Tochowicz i Włodzimierz Okrajek, Radni naszej gminy z jej Przewodniczącą panią Małgorzatą Doniec na czele, Komendant Komisariatu Policji w Słomnikach komisarz Mariusz Gurda, mł. brygadier Mariusz Bałazy – Zastępca Dowódcy JRG 7 KM PSP w Krakowie, pani Barbara Kawa – Wiceprezes Stowarzyszenia Korona Północnego Krakowa, Sołtysi naszej gminy, przedstawiciele Ochotniczych Straży Pożarnych, reprezentanci lokalnego biznesu, a przede wszystkim Mieszkańcy naszej gminy.
Po zakończeniu tej części dożynkowych uroczystości pani Maria Rusek (KGW Zastów) w imieniu wszystkich Kół Gospodyń Wiejskich gminy Kocmyrzów – Luborzyca ,wręczyła panu Markowi Jamborskiemu, Wójtowi i Gospodarzowi naszej gminy tradycyjny bochen chleba. Po tej symbolicznej uroczystości, głos zabrał Wójt Gminy pan Marek Jamborski, który w swoim wystąpieniu serdeczne i gorąco podziękował wszystkim Rolnikom naszej gminy za Ich codzienną trudną, pełną poświęcenia pracę, której efekty są jakże ważnym elementem kształtującym rozwój i przyszłość naszej „Małej Ojczyzny” – gminy Kocmyrzów -Luborzyca. Pan Wójt, zgodnie z wieloletnią tradycją, podzielił specjalnie upieczony na tę okazję bochen chleba, którym następnie wspólnie z radnymi, paniami: Małgorzatą Doniec, Łucją Nagacz i Anną Szlachta częstował uczestników dożynkowych uroczystości.
Podczas tegorocznych Dożynek Gminy Kocmyrzów-Luborzyca odbył się konkurs na „Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy”, w którym oceniane było siedem wińców wykonanych przez Koła Gospodyń z Pietrzejowic, Dojazdowa, Maciejowic, Czulic, Kocmyrzowa, Prus i Baranówki. Wieńce oceniane były przez specjalną Komisję Konkursową w składzie: pani Inka Bogucka , antropolog kultury – Przewodnicząca Komisji, pan Zbigniew Raźny – Radny Gminy Kocmyrzów- Luborzyca oraz pani Alicja Zabawa - plastyk, wieloletni pracownik Centrum Kultury, a wcześniej Gminnego Ośrodka Kultury gminy Kocmyrzów-Luborzyca.
Podczas prac Komisji Konkursowej na scenie wystąpił pan Wojciech Świtała, skrzypek, instruktor naszego Centrum Kultury, który zaprezentował publiczności skrzypcową wersję popularnych melodii ludowych oraz działający przy Centrum Kultury Zespół Ludowy, pod kierunkiem pana Kazimierza Cygana, który przedstawił publiczności, zgromadzonej w Baranówce, znakomity program artystyczny, prezentujący piękno polskiego folkloru, zwłaszcza zaś jakże nam bliskiego folkloru ziemi krakowskiej.
Po tym porywającym występie na scenie pojawili się członkowie konkursowego jury, którzy ogłosili wyniki konkursu na „Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy” naszej gminy. I tak I miejsce w konkursie, a tym samym główną nagrodę otrzymał wieniec wykonany przez KGW z Czulic , drugą nagrodą uhonorowany został wieniec KGW Pietrzejowice, a trzecią wieniec przygotowany przez KGW Dojazdów. Zdobywcy trzech pierwszych miejsc, obok pamiątkowych dyplomów, otrzymali nagrody finansowe. Również pozostałe KGW, zarówno te które przygotowały wieńce dożynkowe, jak i te które wykonały symboliczne kosze, uhonorowane zostały dyplomami oraz nagrodami rzeczowymi. W dalszej części Dożynek na scenie pojawiły się delegację Kół Gospodyń Wiejskich, które poprzez symboliczne wręczenie przygotowanego przez siebie wieńca postanowiły uhonorować obecnych w Baranówce Gości I tak KGW w Baranówce wręczyło swój wieniec dożynkowy panu Markowi Jamborskiemu – Wójtowi Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Z kolei KGW Pietrzejowice obdarowało wieńcem pana Włodzimierza Okrajka – Radnego Powiatu Krakowskiego, a KGW Dojazdów pana Włodzimierza Tochowicza, również pełniącego funkcję radnego naszego powiatu. Podczas tegorocznych Dożynek publiczności zaprezentowali się także wokaliści naszego gminnego Centrum Kultury Marcin Salachna i Estera Wierzbińska.
W imieniu wszystkich obecnych na naszych gminnych Dożynkach w Baranówce pragniemy złożyć serdeczne gratulacje i podziękowania organizatorom tegorocznych Dożynek Gminnych, a w szczególności Centrum Kultury i Promocji Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, Paniom z Kół Gospodyń Wiejskich. Równie serdeczne podziękowania składamy wszystkim wykonawcom, członkom ochotniczych Straży Pożarnych z Karniowa, Rawałowic i Marszowic oraz wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji tegorocznego Święta Plonów za ich zaangażowanie i poświęcony czas.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »