To jest archiwalna wersja strony!

Zamieszczone na niej tresci moga być zdezaktualizowane.

Aktualna strona znajduje się pod adresem:

www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl


ZAWIADOMIENIE
Wprowadzenie: Jolanta Krupińska   
14.09.2017.

Zawiadamiam, że w dniu 20 września 2017 r. (tj. środa) o godz. 9.00 w sali obrad Urzędu Gminy Kocmyrzów - Luborzyca odbędzie się XXXII Sesja Rady Gminy.

Porządek obrad:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej XXXI Sesji Rady Gminy.
2. Spotkanie z Przestawicielami Małopolskiej Izby Rolniczej.
3. Informacja Wójta Gminy i Przewodniczących Komisji o pracy między sesjami.
4. Przyjęcie Refulaminu przyznawania dotacji na dofinansowanie wymiany kotłów i pieców w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w ramach RPO WM na lata 2014-2020.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do porozumienia cywilnoprawnego o ustanowieniu Klastra Energii Korona Północnego Krakowa.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przejęcia od Powiatu Krakowskiego zadania z zakresu właściwości powiatu pn.: "Przygotowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-budowlano-wykonawczej wraz z rozbudową drogi powiatowej 2159K Zastów-Wysiołek Luborzycki".
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr X/63/2015 z dnia 20.08.2015 r.
8. Zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2022.
9. Interpelacje i zapytania Radnych.
10. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

 

/-/ mgr Małgorzata Doniec
Przewodnicząca Rady Gminy
Kocmyrzów-Luborzyca

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »